Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Publikacje PDF Print E-mail"Czyste powietrze - lepsza jakość życia mieszkańców Mazowsza" - pobierz

Projekt: "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA"

 

 

współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego


"Obszary Natura 2000 naszą szansą"pobierz ...

Projekt: "Obszary Natura 2000 - naszą szansą

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Polsce" - pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Broszura 2pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Broszura 1 - pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


 

"Ochrona zasobów wód i ich jakości" - pobierz ...

Projekt: "Zostań przyjacielem wody"


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu FIO.


"Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego" - pobierz ...

Projekt: Przygotowanie i wydruk publikacji: "Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki" - pobierz ...

Projekt: Przygotowanie i wydruk publikacji: "Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Dobre rady na odpady, dorośli i dzieci segregują śmieci" - pobierz ...

Projekt: "Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - II etap"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki  
dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii" - pobierz ...

Projekt: "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki
Mazowsza Płockiego"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego.


"Poradnik młodego ekologa"pobierz ...

Projekty: "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"
"Aktywna Edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Poradnik "Jak zbudować własnymi siłami
kolektor słoneczny"
pobierz ...

Projekt  "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej",

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Folder "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ku zrównoważonej przyszłości"pobierz ...

Projekt "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Informator "Oszczędzamy energię w domu, szkole
i w firmie"
pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Album "Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy" - pobierz ...

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu FIO.


Ulotka "Wygraj z azbestem" - pobierz ...

Projekt "Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu FIO.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Folder "Działaj lokalnie - działajmy dla zmiany" - pobierz ...

 

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności,
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


Artykuł IV "Odnawialne źródła energii a ochrona przyrody" - pobierz ...

Artykuł III "Oszczędzamy energię w zakładach pracy" - pobierz ...

Artykuł II "Oszczędzamy energię w domu"pobierz ...

Artykuł I "Odnawialne źródła energii"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

Artykuł V "Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku" - pobierz ...

Artykuł IV "Ochrona bioróżnorodności i obszary Natura 2000 
w regionie płockim,
włocławskim i Ziemi Kutnowskiej" - pobierz ...

Artykuł III "Racjonalna gospodarka odpadami
w regionie płockim, włocławskim
i kutnowskim" - pobierz...

Artykuł II "O przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
czyli o ociepleniu srogą zimą"
- pobierz ...


Artykuł I "Bądźmy Świadomi Ekologicznie" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Człowiek - energia - środowisko"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Bądźmy przyjaźni środowisku" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Bądźmy aktywni w Dekadzie Edukacji 
na Rzecz ZR 2005-2014" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej
- regionem świadomych ekologicznie"
pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Płocka akademia dla rozwoju zrównoważonego"pobierz ...

 

NFOSiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Urząd Miasta Płocka.


 Nasi partnerzy

NFOSiGW