Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Publikacje PDF Print E-mail"Czyste powietrze - lepsza jakość życia mieszkańców Mazowsza" - pobierz

Projekt: "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA"

 

 

współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego


"Obszary Natura 2000 naszą szansą"pobierz ...

Projekt: "Obszary Natura 2000 - naszą szansą

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Polsce" - pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Broszura 2pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Broszura 1 - pobierz ...

Projekt: "Blizej śmieci - dalej od nieporządku"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


 

"Ochrona zasobów wód i ich jakości" - pobierz ...

Projekt: "Zostań przyjacielem wody"


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu FIO.


"Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego" - pobierz ...

Projekt: Przygotowanie i wydruk publikacji: "Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki" - pobierz ...

Projekt: Przygotowanie i wydruk publikacji: "Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Dobre rady na odpady, dorośli i dzieci segregują śmieci" - pobierz ...

Projekt: "Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - II etap"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


"Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki  
dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii" - pobierz ...

Projekt: "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki
Mazowsza Płockiego"

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego.


"Poradnik młodego ekologa"pobierz ...

Projekty: "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"
"Aktywna Edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Poradnik "Jak zbudować własnymi siłami
kolektor słoneczny"
pobierz ...

Projekt  "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej",

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Folder "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ku zrównoważonej przyszłości"pobierz ...

Projekt "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Informator "Oszczędzamy energię w domu, szkole
i w firmie"
pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Album "Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy" - pobierz ...

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu FIO.


Ulotka "Wygraj z azbestem" - pobierz ...

Projekt "Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu FIO.

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Folder "Działaj lokalnie - działajmy dla zmiany" - pobierz ...

 

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności,
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


Artykuł IV "Odnawialne źródła energii a ochrona przyrody" - pobierz ...

Artykuł III "Oszczędzamy energię w zakładach pracy" - pobierz ...

Artykuł II "Oszczędzamy energię w domu"pobierz ...

Artykuł I "Odnawialne źródła energii"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

Artykuł V "Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku" - pobierz ...

Artykuł IV "Ochrona bioróżnorodności i obszary Natura 2000 
w regionie płockim,
włocławskim i Ziemi Kutnowskiej" - pobierz ...

Artykuł III "Racjonalna gospodarka odpadami
w regionie płockim, włocławskim
i kutnowskim" - pobierz...

Artykuł II "O przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
czyli o ociepleniu srogą zimą"
- pobierz ...


Artykuł I "Bądźmy Świadomi Ekologicznie" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Człowiek - energia - środowisko"pobierz ...

Projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Bądźmy przyjaźni środowisku" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Plakat "Bądźmy aktywni w Dekadzie Edukacji 
na Rzecz ZR 2005-2014" - pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej
- regionem świadomych ekologicznie"
pobierz ...

 

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Biuletyn "Płocka akademia dla rozwoju zrównoważonego"pobierz ...

 

NFOSiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Urząd Miasta Płocka.


 Nasi partnerzy

NFOSiGW