Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

"Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju ..." PDF Print E-mail

1. Realizacja zadań Dekady na rzecz zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej 
- dr Krzysztof Kafel.

2. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce - stan i wyzwania w świetle IV Konferencji UNESCO, w 2007 r. i Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Niemczech (2008 r.)
- dr Anna Kalinowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
Uniwersytet Warszawski.

3. Program Grundtvik - przykład pakietu edukacyjnego dla zrównoważonego rozwoju 
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

4. Doświadczenia niemieckie w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
-
 dr Wolfgang Roth - ECOREG z Niemiec i przedstawiciele Zespołu Szkół w Witnicy.

5. Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- dr Ewa Pyłka - Gutowska.

6. Doświadczenie z realizacji zadań edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
w społecznościach regionu kutnowskiego 
- Beata Lenc Macierewicz.

7. Źródła finansowania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- dr Ludmiła Będzikowska - WFOŚiGW Biuro Terenowe w Płocku.

8. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie działalności
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

- dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

9. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w programie edukacyjnym "Krąg"
- Dorota Raniszewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

10. Zwiększenie udziału młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju 
- Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, 
Uniwersytet Warszawski.

11. Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju ich współpraca ze szkołami
- Janina Kawałczewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

12. Warsztaty artystyczne w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- Anna Jakubowska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

13. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych o azbeście 
- Adam Karol i uczniowie szkół z m. Płocka (ZSB nr 1 w Płocku, III LO w Płocku, ZSUiP w Płocku).

14. Informacja o "Zielonej Szkole", bazie edukacyjnej, zwiedzanie "Zielonej Szkoły"
wraz
z jej wyposażeniem (kotłownia na biomasę, kolektory słoneczne, oczyszczanie ścieków,
baza rowerowa  itp.)
  - Olga Wilczek.

15. Edukacja ekologiczna w gminach w procesie kształtowania zrównoważonego rozwoju
i wykorzystania "Zielonej Szkoły"
 - Maria Lipowska.

16. Działaj Lokalnie - zajęcia dla młodzieży realizowane w "Zielonej Szkole" 
- Iwona Marczak - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

17. Istota zrównoważonego rozwoju, jego miejsce w rozwoju gminy 
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

18. Możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Łąck - Mateusz Liziniewicz.

19. Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
- Ludwik Ryncarz - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

20. Zespół Szkół w kierunku zrównoważonego rozwoju - Justyna Wójcik.

21. Internet w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju - Anna Batorczak 
- Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski.

22. Edukacyjna rola konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży 
- Emilia Cybulska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

23. Wykorzystanie Internetu w edukacji młodzieży przed COP -14 w Poznaniu 
- Dariusz Winiarski - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Finansujący:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

      


Nasi partnerzy

NFOSiGW