Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

"Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju ..." PDF Print E-mail

1. Realizacja zadań Dekady na rzecz zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej 
- dr Krzysztof Kafel.

2. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Polsce - stan i wyzwania w świetle IV Konferencji UNESCO, w 2007 r. i Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Niemczech (2008 r.)
- dr Anna Kalinowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
Uniwersytet Warszawski.

3. Program Grundtvik - przykład pakietu edukacyjnego dla zrównoważonego rozwoju 
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

4. Doświadczenia niemieckie w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
-
 dr Wolfgang Roth - ECOREG z Niemiec i przedstawiciele Zespołu Szkół w Witnicy.

5. Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- dr Ewa Pyłka - Gutowska.

6. Doświadczenie z realizacji zadań edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
w społecznościach regionu kutnowskiego 
- Beata Lenc Macierewicz.

7. Źródła finansowania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- dr Ludmiła Będzikowska - WFOŚiGW Biuro Terenowe w Płocku.

8. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie działalności
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

- dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

9. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w programie edukacyjnym "Krąg"
- Dorota Raniszewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

10. Zwiększenie udziału młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju 
- Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, 
Uniwersytet Warszawski.

11. Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju ich współpraca ze szkołami
- Janina Kawałczewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

12. Warsztaty artystyczne w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
- Anna Jakubowska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

13. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych o azbeście 
- Adam Karol i uczniowie szkół z m. Płocka (ZSB nr 1 w Płocku, III LO w Płocku, ZSUiP w Płocku).

14. Informacja o "Zielonej Szkole", bazie edukacyjnej, zwiedzanie "Zielonej Szkoły"
wraz
z jej wyposażeniem (kotłownia na biomasę, kolektory słoneczne, oczyszczanie ścieków,
baza rowerowa  itp.)
  - Olga Wilczek.

15. Edukacja ekologiczna w gminach w procesie kształtowania zrównoważonego rozwoju
i wykorzystania "Zielonej Szkoły"
 - Maria Lipowska.

16. Działaj Lokalnie - zajęcia dla młodzieży realizowane w "Zielonej Szkole" 
- Iwona Marczak - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

17. Istota zrównoważonego rozwoju, jego miejsce w rozwoju gminy 
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

18. Możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Łąck - Mateusz Liziniewicz.

19. Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
- Ludwik Ryncarz - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

20. Zespół Szkół w kierunku zrównoważonego rozwoju - Justyna Wójcik.

21. Internet w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju - Anna Batorczak 
- Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski.

22. Edukacyjna rola konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży 
- Emilia Cybulska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

23. Wykorzystanie Internetu w edukacji młodzieży przed COP -14 w Poznaniu 
- Dariusz Winiarski - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Finansujący:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

      


Nasi partnerzy

NFOSiGW