Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

"Przez edukacj dla zrwnowaonego rozwoju ..." PDF Print E-mail

1. Realizacja zada Dekady na rzecz zrwnowaonego rozwojuw edukacji formalnej
- dr Krzysztof Kafel.

2. Edukacja dla zrwnowaonego rozwoju w Polsce- stan i wyzwania w wietle IV Konferencji UNESCO, w 2007 r. i Konwencji o Rnorodnoci Biologicznej w Niemczech (2008 r.)
- dr Anna Kalinowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym,
Uniwersytet Warszawski.

3. Program Grundtvik - przykad pakietu edukacyjnego dla zrwnowaonego rozwoju
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym.

4. Dowiadczenia niemieckie w edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-
dr Wolfgang Roth- ECOREG z Niemiec i przedstawiciele Zespou Szk w Witnicy.

5. Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie edukacji
na rzecz zrwnowaonego rozwoju
- dr Ewa Pyka- Gutowska.

6.Dowiadczenie z realizacji zada edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju
w spoecznociach regionu kutnowskiego
- Beata Lenc Macierewicz.

7. rda finansowania edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-dr Ludmia Bdzikowska- WFOiGW Biuro Terenowe w Pocku.

8. Edukacja na rzecz zrwnowaonego rozwoju na przykadzie dziaalnoci
Wocawskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

- dr Maria Paliska Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku.

9. Edukacja na rzecz zrwnowaonego rozwoju w programie edukacyjnym "Krg"
- Dorota Raniszewska- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

10. Zwikszenie udziau modziey niepenosprawnej w edukacji dla zrwnowaonego rozwoju
- Anna Batorczak- Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym,
Uniwersytet Warszawski.

11. Organizacje pozarzdowe na rzecz zrwnowaonego rozwoju ich wsppraca ze szkoami
- Janina Kawaczewska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

12. Warsztaty artystyczne w edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju
- Anna Jakubowska- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

13. Modzie szk ponadgimnazjalnych o azbecie
- Adam Karol i uczniowie szk z m. Pocka (ZSB nr 1 w Pocku, III LO w Pocku, ZSUiP w Pocku).

14. Informacja o "Zielonej Szkole", bazie edukacyjnej, zwiedzanie "Zielonej Szkoy"
wraz
z jej wyposaeniem (kotownia na biomas, kolektory soneczne, oczyszczanie ciekw,
baza rowerowa itp.)
- Olga Wilczek.

15. Edukacja ekologiczna w gminach w procesie ksztatowania zrwnowaonego rozwoju
i wykorzystania "Zielonej Szkoy"
- Maria Lipowska.

16. Dziaaj Lokalnie- zajcia dla modziey realizowane w "Zielonej Szkole"
- Iwona Marczak- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

17. Istota zrwnowaonego rozwoju, jego miejsce w rozwoju gminy
- dr Witold Lenart z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym.

18. Moliwoci prowadzenia zaj edukacyjnych w Nadlenictwie ck - Mateusz Liziniewicz.

19. Moliwoci edukacyjne Gostynisko-Wocawskiego Parku Krajobrazowego
- Ludwik Ryncarz- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

20. Zesp Szk w kierunku zrwnowaonego rozwoju- Justyna Wjcik.

21. Internet w edukacji na rzecz zrwnowaonego rozwoju - Anna Batorczak
- Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski.

22. Edukacyjna rola konkursw ekologicznych dla dzieci i modziey
- Emilia Cybulska- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.

23. Wykorzystanie Internetu w edukacji modziey przed COP -14 w Poznaniu
- Dariusz Winiarski- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.


Finansujcy:

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego.Nasi partnerzy

NFOSiGW