Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

CES Happening PDF Print E-mail

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie
"Człowiek - energia - środowisko.
Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

Termin realizacji: 01.10.2010 rok - 30.09.2012 rok.

Happening (warsztaty) pn. "Nasza Planeta - Mój Dom"

Uczestnicy: (około 2000 osób) bezpośredni realizatorzy projektów, biorący udział w warsztatach - dzieci, młodzież, przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli i szkół z terenów:
- miast i gmin regionu płockiego,
- miast i gmin regionu włocławskiego,
- miast i gmin regionu kutnowskiego.

Cel:
-prezentacja odnawialnych źródeł energii wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie.
-prezentacja efektów konkursu grantowego.

I warsztat - Happening pn. "Nasza Planeta - Mój Dom"

Miejsce: Włocławek, Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Wiejska 29, Włocławek
Termin: 29 kwietnia 2011 roku.

Skala zadania i przewidywany zasięg:
Uczestnicy: władze miasta Włocławek, bezpośredni realizatorzy projektów biorący udział w warsztatach - dzieci, młodzież, nauczyciele przedszkoli i szkół z Włocławka i Ziemi Kujawskiej, przedstawiciele; Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, Dyrekcja i pracownicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Firmy SANIKO Włocławek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Program:
1.Wyjście ze szkół - pochód uczniów przebranych za kwiaty, drzewa.

2.Prezentacja wyników konkursu grantowego pn. "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi".
- wręczenie szkołom zaświadczeń o udziale w konkursie,
- wręczenie nauczycielom podziękowań za udział w konkursie,

3.Prezentacja na scenie projektów realizowanych w ramach konkursu pn. "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi".
-Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej Curie we Włocławku - projekt pn. "Wszystko dla ochrony klimatu",
-Szkoła Podstawowa Nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku - projekt pn. "Przemysł rozwijamy, o klimacie nie zapominamy",
-Zespół Szkół Technicznych we Włocławku - projekt pn. "Ja to Ziemia - Ziemia to ja",
-Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku - projekt pn. "Uczymy się dla przyszłości",
-Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku - projekt pn. "Chrońmy klimat Ziemi",
-Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu - projekt pn. "O klimat dbamy, więc energię oszczędzamy",
-Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku - projekt pn. "Promujemy ekologiczny styl życia",
-Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku - projekt pn. "Ratujmy naszą Planetę".

4. Program artystyczny - prezentacja piosenek ekologicznych.

5. Konkursy ekologiczne - wiedzy i plastyczne.

6. Gry, zabawy dla dzieci dotyczące ochrony klimatu.

7. Stoiska poświęcone zagadnieniom ochrony klimatu, prezentacja OZE.

8. Happening dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu.

9. Filmy o tematyce oszczędzania energii.

10. Akcja - drzewko za butelkę.

11. Badania świadomości ekologicznej (ankiety).

12. Energia odnawialna, - jakie są jej źródła i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludzi?.

Ponadto: przekazanie uczestnikom konkursów toreb przyjaznych środowisku na zakupy, informatorów o oszczędzaniu energii, biuletynu Projektu.

II warsztat - Happening pn. "Nasza Planeta - Mój Dom"

Miejsce: Płock, Plac Starego Rynku.
Termin: 9 maja 2011 roku.

Organizatorami happeningu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy z Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Wg. zgłoszeń telefonicznych w imprezie plenerowej wzięło udział ok. 1000 osób, byli to przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu Płocka oraz Regionu Płockiego oraz społeczność lokalna.

Celem happeningu była prezentacja; sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie, odnawialnych źródeł energii, - jakie są jej źródła i zasoby oraz prezentacja efektów konkursu grantowego pn. "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi".

W programie:
Powitanie uczestników, przedstawienie celów happeningu - wiceprezes RCEE w Płocku, dyrektor gimnazjum Nr 6 w Płocku.
- prezentacje szkół, przedszkoli (na scenie) - laureatów konkursu "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi", nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, gospodarowania odpadami,
- Gimnazjum Nr 6 w Płocku - przygotowali konkursy, piosenki, inscenizacje nt. "Nasza planeta - mój dom"
- Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Wyłącz światło - chroń Ziemię"
- Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Moja planeta",
- Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku - przygotowało przedstawienie "Pamiętajmy o klimacie",
- Miejskie przedszkole nr 13 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "kolorowy świat"
- Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Moja planeta"
- Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku - przedstawiła piosenki pn. "Cis Jagiełły", oraz "Ziemia pełna słońca"
- Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Chrońmy Ziemię, planetę"
- Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku - przygotowało przedstawienie pt. "Zielona Dolina".
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Ziemia w Twoich rękach"
- Zespół Szkół Nr 2 w Płocku - przedstawiło happening "O co drzewo prosi człowieka?".
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Płocku,
- III Liceum Ogólnokształcące w Płocku - "Jak dbać o drzewo?", "Jak zachowanie człowieka wpływa na las?"
-Liceum Ogólnokształcące SOP w Płocku - przygotowało konkursy plastyczne i wiedzy,
-Szkoła Podstawowa w Cieszewie gm. Drobin - przedstawiło inscenizację pn. "Mniej mówmy - więcej róbmy?.
-Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku - przedstawiło inscenizację nt. "Szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w kotłowniach domowych"
-Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Drobinie - przedstawiło inscenizację artystyczną nt. "Eko Express Drobina"
-Gimnazjum w Susku, gm. Sierpc - zaprezentowało PIOSENKĘ "DZIWNY JEST TEN ŚWIAT".

Ponadto:
- konkursy ekologiczne - plastyczne i wiedzy przygotowane przez trenerów Centrum,
- wystawy poświęcone ochronie klimatu, ochronie lasów,
- zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w zamian za torbę ekologiczną prowadzona przez Firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock.
- prezentację działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, przedstawienie małego ogrodu zoologicznego - MINI ZOO,
- prezentacja działalności Nadleśnictwa Płock.
- prezentacja działalności Firmy Klima Hit w Płocku prezentująca najnowocześniejsze energooszczędne technikami: grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
prezentacja działalności Firmy Orlen Eko Sp. zo.o. w Płocku.
- prezentacja roweru wykonanego z recyklingu projektu pana Jerzego Żelazińskiego.

Podczas happeningu można było się dowiedzieć m.in. jak należy oszczędzać energię w domu, szkole w miejscu pracy, jak przeciwdziałać zmianom klimatu oraz właściwie gospodarować odpadami.

 

III warsztat - Happening pn. "Nasza Planeta - Mój Dom"

Miejsce: plac przed Szkołą Podstawową w Strzelcach (gmina Kutno).
Termin: 28 maja 2011 roku.

Uczestnicy:
Bezpośredni realizatorzy projektów (konkurs grantowy), biorąca udział w warsztatach młodzież, przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli i szkół z terenu regionu kutnowskiego, lokalna społeczność - 1 000 osób (dane na podstawie zgłoszeń telefonicznych i dokumentacji fotograficznej).
- bezpośredni - łącznie około 500 osób.
- pośredni - dzieci, młodzież i dorośli - ok. 1000 osób.

Program:
Scena główna:
- przywitanie uczestników happeningu przez przedstawicieli Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Strzelcach.
- Energia odnawialna - jakie są jej źródła i zasoby? Czy wystarczy jej na potrzeby wszystkich ludności.
- Sposoby oszczędnego gospodarowania energią w domu.
- Warsztaty pn. "Z prądem wygodnie, oszczędnie, rozważnie".
- prezentacja efektów konkursu grantowego:
   - Mamy rady na odpady - Gminne Przedszkole w Strzelcach,
   - Rad ekologiczny - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,
   - pokaz mody ekologicznej - Szkoła Podstawowa w Strzelcach,
   - Ratujmy naszą planetę - Integracyjne Przedszkole Miejskie "Jarzębinka" Nr 13 w Kutnie.
- pokaz filmu "Życie na cieplejszej planecie".

Obok sceny:
- wystawa/ prezentacja publikacji o odnawialnych źródłach energii,
- gry i zabawy ekologiczne.
- rozstrzygniecie konkursu rodzinnego na plakat: "Jak zapobiegać globalnemu ociepleniu?".
- wystawa prac wykonanych z odpadów.NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW