Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Odnawialne źródła energii dla ochrony klimatu PDF Print E-mail

Seminarium IV pn. "Odnawialne źródła energii dla ochrony klimatu" w dniu 6 czerwca 2011r. 

Przebieg seminarium:

Prowadząca: Janina Kawałczewska - Wiceprezes RCEE w Płocku, trener.

Prowadząca - p. Janina Kawałczewska otworzyła seminarium, witając prelegentów i uczestników. Przedstawiła porządek. Nawiązała do warsztatów "Wyzwania energetyki jądrowej" przeprowadzonych w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku k/Otwocka. Uczestnicy warsztatów wypowiadali się bardzo pozytywnie o wizycie w Świerku, podkreślając zdobytą tam wiedzę nt. problemów energetyki jądrowej i ich przydatność do pracy zawodowej, działalności społecznej w kontaktach międzyludzkich na temat dyskusji o budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Omówiła także zasady rekrutacji młodzieży na warsztaty artystyczno-energetyczne planowane w lipcu.

Włodzimierz Pomierny z Mazowieckiej Agencji Energetycznej zreferował uczestnikom następujące problemy:
-Polityka rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
-projekt "Alternatywnej polityki energetycznej dla Polski do roku 2030" stawiając na rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii, oszczędzanie energii, a negującej rozwój energii z elektrowni jądrowych,
-koszty technologii energetyki odnawialnej, zwracając szczególną uwagę na rentowność instalacji dla poszczególnych technologii OZE, analizę opłacalności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, elektrowni wiatrowych, biogazowi rolniczych,
-możliwości wykorzystania poszczególnych rodzajów energetyki odnawialnej na Mazowszu.
Szczególnie dużo uwagi poświęcił na technologię biomasy - szansę rozwoju OZE na Mazowszu.

Po wystąpieniu Pana W. Pomiernego rozpoczęto sesję pytań dotyczących:
-przyczyn niewielu instalacji - OZE w regionie płockim (dużo mniej, niż w woj. kujawsko - pomorskim czy łódzkiem),
-dlaczego brak pomocy budżetu państwa, gmin na budowę OZE (poza kolektorami słonecznymi),
-przyczyny braku realizacji biogazowi rolniczych,
-możliwości budowy kolejnych instalacji geotermalnych,
-możliwości rozwoju fotowoltaiki.

Pan W. Pomierny ustosunkował się do poszczególnych problemów. Szczególnie szeroko omówił niewykorzystane źródło energii, jakim są odpady i możliwości budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z odzyskiem energii.

Referaty dr W. Lenarta dotyczyły następujących problemów:
- możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i na Mazowszu, uwzględniając ruchy powietrza, bardzo kosztowana,
- geotermię - wykorzystującą ciepło wnętrza Ziemi (wody, skał) do celów grzewczych, w rolnictwie, hydroterapeutycznych,
- energię słońca, wykorzystywaną w:
  - kolektorach słonecznych,
  - pompach ciepła.

Szczegółowo omówił dostępność promieniowania słonecznego w Polsce, możliwość szerokiego wykorzystania energii słońca, zasady działania kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Uczestnicy w dyskusji poruszyli następujące problemy:
-opłacalność realizacji wiatraków, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji geotermalnych,
-małe zainteresowanie społeczeństwa, firm, instalacją OZE,
-małą wiedzę społeczeństwa na temat możliwości realizacji OZE, pomocy finansowej na ich realizację.

Prowadzący udzielił wyczerpujących informacji, a jako audytor wniosków składanych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych omówił przykłady wniosków składanych z Mazowsza w działaniu 4.3. dot. budowy OZE (najwięcej kolektorów słonecznych).

P. Janina Kawałczewska omówiła procedurę ocen oddziaływania na środowisko dla OZE, zwracając szczególną uwagę na:
-wykorzystanie OZE a ochronę środowiska,
-skalę oddziaływań środowiskowych OZE,
-wpływ poszczególnych OZE dla środowiska przyrodniczego,
-procedurę oceny oddziaływania na środowisko:
-planów i programów - tzw. strategiczną ocenę,
-przedsięwzięć - tzw. indywidualną ocenę,
-udział społeczeństwa w procedurze OOS.
-wpływ OZE na obszary Natura 2000.

Pytania uczestników dotyczyły:
-procedury w konkretnych rodzajach OZE (elektrowni wiatrowych, biogazowi, małych elektrowni wodnych),
-rozwiązywanie konfliktów społecznych w przypadku budowy elektrowni wiatrowych.

Następnie omówiła działalność pozarządowych organizacji ekologicznych dla zrównoważonego rozwoju:
-RCEE w Płocku,
-Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie,
-AERIS FUTURO w Krakowie.

Efektem w/w seminarium były:
- materiały seminaryjne dla uczestników i biblioteki RCEE w Płocku,
- wzbogacenie wiedzy uczestników nt. odnawialnych źródeł energii i ochrony klimatu.

 

NFOSiGW 

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 


Nasi partnerzy

NFOSiGW