Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Dziaaj Lokalnie VII - II Edycja PDF Print E-mail

-> Konkurs "Opowiedz..." 2011
Konkurs adresowany jest do 9 grantobiorcw Lokalnego Orodka Grantowego
- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
uczestniczcych w Programie
"Dziaaj Lokalnie VII - II edycja",
realizujcych lokalne konkursy grantowe w 2011 roku.

Do pobrania:

Raport czstkowy "Dziaaj Lokalnie VII - II Edycja." - pobierz ...

Raport kocowy "Dziaaj Lokalnie VII - II Edycja" - pobierz ...

-> DL VII - II Edycja - PROJEKTY KTRE OTRZYMAY DOTACJ <-

-> DL VII - II Edycja - OGOSZENIE <-


W VII edycji Programu "Dziaaj Lokalnie" - II Edycja wspierane bd projekty, ktre inicjuj wspprac mieszkacw na rzecz dobra wsplnego. Jest on prowadzony z myl o organizacjach pozarzdowych oraz grupach nieformalnych, ktre podejmuj wsplny wysiek, aby w ich spoecznociach yo si lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, ktre:
- zakadaj wspdziaanie mieszkacw, dziki ktremu moliwe jest osiganie celw o charakterze dobra wsplnego,
- wynikaj z konkretnych potrzeb danej spoecznoci,
- maj jasno okrelony cel, dobrze zaplanowane dziaania, mierzalne rezultaty i rozsdne koszty realizacji,
- przewiduj takie dziaania, ktre bd kierowane do okrelonej grupy odbiorcw, a jednoczenie bd suy caej spoecznoci
- bd realizowane wsplnymi siami mieszkacw i instytucji ycia lokalnego - samorzdw, przedsibiorcw i organizacji spoecznych,
- bd umiejtnie i w sposb przemylany angaoway zasoby lokalne - naturalne, spoeczne, ludzkie i finansowe,

Organizacje oraz grupy nieformalne, ktre poszukuj inspiracji do dziaania, mog skorzysta z dowiadcze innych. Program "Dziaaj Lokalnie" to ju ponad 3.300 zrealizowanych projektw oraz ponad 15,9 miliona zotych przekazanych w postaci grantw. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane s na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Cz z nich to uniwersalne rozwizania, ktre z powodzeniem mog by zastosowane w kadej polskiej gminie, dlatego gorco zachcamy do odwiedzenia strony i zapoznania si z dobrymi praktykami Programu.


"Dziaaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany
przezAkademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku


Nasi partnerzy

NFOSiGW