Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Apel do mieszkańców - Sprzątanie Świata 2011 PDF Print E-mail

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Mazowsza

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16 - 18 września 2011r. organizowana jest w Polsce po raz osiemnasty Kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2011", mająca na celu przede wszystkim ograniczenie ilości wytwarzanych przez nas odpadów, likwidację dzikich składowisk odpadów oraz wszelkich innych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ochronę bioróżnorodności w tym lasów, a także wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Ponadto w bieżącym roku kładziemy duży nacisk na kampanię edukacyjną związaną z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Chcielibyśmy Państwa prosić, aby była to okazja do powszechnej mobilizacji nas wszystkich - całego społeczeństwa nie tylko do posprzątania "po sobie", wykrywania źródeł degradacji środowiska, ich likwidacji, ale także do podejmowania wielu działań służących środowisku przyrodniczemu, lasom i nam wszystkim - mieszkańcom Mazowsza.

W czystym środowisku, w otoczeniu pięknych, mazowieckich lasów będzie nam łatwiej żyć.

Za utrzymanie czystości i porządku odpowiadamy przecież wszyscy - zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami utrzymania czystości i porządku uchwalonymi przez rady gmin.

Niech ta kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2011" będzie okazją do nawiązania kontaktu z pracownikami starostw powiatowych, urzędów gmin, zakładów gospodarki odpadami, nadleśnictw, odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, - abyśmy mogli nauczyć się prawidłowego postępowania z wytwarzanymi przez nas odpadami, ich segregacji, zbierania do odpowiednich pojemników lub worków.

Pamiętajmy o odpadach niebezpiecznych, w tym o zużytych bateriach i akumulatorach oraz o wyrobach zawierających azbest i odpadach azbestowych. Zapytajmy pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi w naszej gminie?

Hasło kampanii brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je". Włączamy się w ten sposób w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zachęcając Państwa do udziału w 18 edycji Kampanii "Sprzątanie Świata - Polska 2011" mamy nadzieję na odpowiedni efekt ekologiczny w postaci czystego środowiska i po prostu - nie śmiecenia, oszczędzania zasobów przyrody, ochrony bioróżnorodności, w tym lasów.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Zespół RCEE w Płocku

 

Finansujący:

 

Patroni medialni:Nasi partnerzy

NFOSiGW