Inicjatywa 8. Utworzenie pasieki edukacyjnej Pszczoły uczą, żywią i leczą w Mościskach

      

8. Inicjatywa Utworzenie pasieki edukacyjnej pod nazwą „Pszczoły uczą, żywią i leczą” w Mościskach, gm. Szczutowo

Zgłaszający inicjatywę: Grupa inicjatywna - Grupa Pszczelarzy Ziemi Sierpeckiej

Lokalizacja inicjatywy: Mościska, gm. Szczutowo

Realizacja wnioskowanej inicjatywy pozwoli na wzbogacenie dotychczasowej oferty edukacyjnej oraz umożliwi prowadzenie regularnych odczytów, prelekcji i pokazów ekologiczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również innych grup społecznych (seniorzy, pszczelarze, itp.).
Do chwili obecnej brak odpowiedniej bazy dydaktycznej uniemożliwiał pełne wykorzystanie możliwości popularyzowania wiedzy na tematy ekologiczno – społeczne oraz idei ochrony środowiska naturalnego przez naszą grupę stanowiącą zespół wykwalifikowanych osób w tej dziedzinie. Obecnie grupa posiada warunki środowiskowe (wyznaczona działka) i personalne (lekarz weterynarii, leśnik dyplomowany, mistrz pszczelarski) do realizacji tej inicjatywy. W swoich działaniach będą kontynuować współpracę z samorządami lokalnymi – (gminy, powiaty); instytucjami (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu), Ośrodkami Doskonalenia Rolniczego, stacjami kwarantanny roślin, placówkami szkolno – oświatowymi, grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, pszczelarzami – kandydatami.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

   

W TRAKCIE

Koszenie chwastów i  uprawa roli

  

Postęp prac

     

     

PO

    

    

    

    

     

      

    

   


Tablice informacyjne

   


Działania edukacyjne - warsztaty, prelekcje, pokazy, odczyty

Z A P R O S Z E N I E

do odwiedzenia pasieki edukacyjnej pn. „Pszczoły uczą, żywią i leczą” w Mościskach gm. Szczutowo. 
Prowadzonej przez mistrza pszczelarskiego Tomasza Paprockiego. 

Cele spotkań:

- propagowanie ochrony środowiska naturalnego oraz zachowań ekologicznych,
- popularyzacja pszczelarstwa i produktów pszczelich,
- przeciwdziałanie patologicznym nałogom w środowisku szkolnym i poza szkolnym. 

Scenariusz spotkań pszczelarza z grupami społecznymi.

 Pszczelarstwo: pasja, hobby, gałąź produkcji rolnej.
Rys historyczny – pszczelarstwo dawnej i dziś – Wielcy Pszczelarze.
Biologia – ekologia- apis mellifera. Ochrona owadów pożytecznych.
Rodzina pszczela jako superorganizm.
Skład rodziny pszczelej: M:♀; T:♂; R :♀;
Ul – jako przestrzeń bytowa rodziny pszczelej.
Pszczelarz – jego warsztat pracy, sprzęt i ubiór.
Produkty pszczele: miód, pyłek, pierzga, wosk, jad pszczeli, mleczko pszczele, propolis, powietrze ulowe, inne.
Walory zdrowotne, odżywcze i użytkowe produktów pszczelich.

W trakcie:

- pokaz produktów pszczelich,
- pokaz sprzętu i wyposażania ula,
- pokaz rodziny pszczelej,
- odpowiedzi na pytania,
- degustacja miodów,
- zaproszenie zainteresowanych grup do odwiedzenia pasiek. 

 W celu uzyskania bliższych informacji prosimy dzwonić :  Tomasz Paprocki , tel. 604-654-077.

Inicjatywa zorganizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
i wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .


 

    

    

    

    

    

  

---

29 września 2016 roku uczniowie klasy II technikum weterynarii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, odwiedzili pasiekę prowadzoną przez pszczelarza Pana Tomasza Paprockiego. Realizując program „Pszczoły uczą, żywią i leczą” Pan Tomasz w bardzo ciekawy, zajmujący sposób przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie na temat życia rodziny pszczelej.

Swoją wizytę w pasiece rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią pszczelarstwa, poznaliśmy także budowę  ula, znaczenie poszczególnych osobników rodziny pszczelej.

Pszczoły zawsze kojarzyły nam się z miodem, dzięki wizycie w pasiece dowiedzieliśmy się  o innych cudownych, leczniczych produktach, które pozyskujemy dzięki pszczołom. Można tu wspomnieć o pyłku  kwiatowym- bombie witaminowej, propolisie- naturalnym antybiotyku XXI w, mleczku pszczelim – eliksirze młodości.  Jednak to nie za te produkty jesteśmy winni pszczołom wdzięczność. Zdaliśmy  sobie sprawę, że pszczoły to ważny czynnik plonotwórczy i naszym zadaniem jest dbać o dobrą kondycję tych naturalnych zapylaczy.

    

    

  

   Ciekawym  momentem wizyty była możliwość zajrzenia do ula, spotkanie oko w oko z „Królową- Matką”. W plastrach w dalszym ciągu  znajdował się czerw a  robotnice wykonywały taniec wywijany informujący o położeniu pożytku. Mając na sobie strój ochronny mogliśmy z bliska obserwować plaster pszczeli z krzątającymi się na nim robotnicami. Widzieliśmy także ul z dzikimi pszczołami i naturalnym plastrem miodu.

   Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstunek miodu z własnej pasieki Pana Tomasza Paprockiego. Skosztowaliśmy słodkiego miodu wielokwiatowego, aksamitnego rzepakowego i ostrego gryczanego. Słodki smak i serdeczne przyjęcie przez gospodarzy zostaną z nami na długo.

  Wizyta w pasiece edukacyjnej uświadomiła nam, że jesteśmy współodpowiedzialni za przyszłość pszczół i będziemy w praktyce stosować wszystkie wskazówki jakie nam przekazał mistrz pszczelarski.

Uczniowie klasy II TW wraz z opiekunami: Panią Natalią Karpińską i Beatą Mazur-Lech

---

16 listopada 2016 roku odbyły się zajęcia w Zespole Szkół w Borkowie Kościelnym.

    

  

---

Wnioskowana inicjatywa (utworzenie pasieki edukacyjnej), pozwoli nie tylko zintegrować środowisko lokalne, ale przede wszystkim poprawi warunki egzystencji pszczół i innych owadów zapylających na tym terenie.
W latach intensywnej uprawy ziemi na omawianym terenie występowała degradacja środowiska naturalnego spowodowana stosowaniem oprysków i nawożenia mineralnego. Szczególnie dotknęła ona owady dziko żyjące niszcząc ich bazę pokarmową. Celem naszej inicjatywy jest stopniowe przywracanie dawnych ekosystemów, czemu sprzyja także sukcesywnie zanikające na tym terenie rolnictwo z powodu niskiej klasy ziemi ornej (V, VI klasa), a co za tym idzie brak oprysków – nawożenia mineralnego.

Działania:

  • Uprawa roli metodami mechanicznymi. Wykonanie prac związanych z utworzeniem pasieki edukacyjnej (nasadzenia, wytyczenie ścieżek, montaż uli, montaż ogrodzenia. Zakup nasion trawy - III - IV kwartał 2015r.
  • Zabezpieczenie terenu, zakup siatki leśnej i słupków ogrodzeniowych - III kwartał 2015r.
  • Wykonanie prac związanych ze stworzeniem bazy edukacyjnej (zakup wiaty wraz z wyposażeniem - ławki, stoły, stoliki, wykonanie prac montażowych i porządkowych - III kwartał 2015r.
  • Zakup 10 kapeluszy i 2 skafandrów pszczelarskich - III kwartał 2015r.
  • Zakup uli typ: Kuszka oraz uli typ: Warszawski Poszerzony - IV kwartał 2015r.
  • Zakup rodzimych drzewek i krzewów kilkuletnich doniczkowanych - nasadzenia stałe - IV kwartał 2015r.
  • Zakup sadzonek jednorocznych (gatunków rodzimych liściastych), celem utworzenia szkółki - II kwartał 2016r.
  • Powadzenie działań edukacyjnych: odczytów, pokazów, warsztatów, prelekcji - III kwartał 2015 - IV kwartał 2016r. (we własnym zakresie).

Teren pasieki edukacyjnej ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 3717W. Pozwoli to na łatwy dojazd uczestników spotkań.
Lokalizacja pasieki w enklawie leśnej pozwoli na realizację jeszcze jednego ważnego celu, tj. możliwości wypoczynku i rekreacji wszystkim odwiedzającym to miejsce.
W pasiece będzie możliwość poznać tradycyjne metody gospodarki pszczelej na Ziemi Sierpeckiej (ścieżka edukacyjna pt. „Pszczelarstwo wczoraj i dziś – kłody barcie, kuszki, stare ule” – nasiedlone pszczołami we własnym zakresie), tradycyjny sprzęt pszczelarski oraz pasieczny.
Pszczoły i inne owady zapylające zapewnią również stopniowe odtwarzanie różnych gatunków podszycia i pięter średnich pobliskich lasów. Lasy zapewnią im bazę pożytkową w ciągu całego sezonu, ponieważ gatunki te pomimo, że pozornie odległe, to jednak pozostają w nierozerwalnej symbiozie. Ogrodzenie pasieki siatką leśną zabezpieczy pasiekę przed szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę leśną: ochroni sprzęt, drzewa i krzewy, a przede wszystkim owady.