Inicjatywa 9. Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych na terenie gm. Słubice

     

9. Inicjatywa Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych
na terenie gminy Słubice, powiat Płocki, województwo mazowieckie

Zgłaszający inicjatywę: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie

Lokalizacja inicjatywy:
Gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie

Inicjatywa dobiegła końca, wszystkie działania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem.
W inicjatywie wzięło udział bardzo dużo podmiotów, jak i uczestników bezpośrednich, w sumie zaangażowanych w bezpośrednie działania było ponad 20 osób, zaś z warsztatów o pszczołowatych skorzystało 1.816 uczestników. Inicjatywa była bardzo udana, wzbudziła też duże zainteresowanie wśród plantatorów truskawek/ ogórków czy sadowników. Jeden z uczestników po przetestowaniu trzmieli na swoim polu truskawkowym postanowił zakupić 10 takich domków od naszego hodowcy trzmieli, gdyż tak bardzo był zadowolony z uzyskanego efektu.

---
W gminie Słubice od roku 2009r. działa „Mini-rezerwat trzmieli BOMBUS”, którego celem jest zwiększanie populacji trzmieli poprzez dosadzanie drzew, krzewów i roślin pszczelarskich na terenie gminy. Prowadzone były też szeroko pojęte działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 
dotyczącej znaczenia owadów zapylających. Podjęto stałą współpracę ze szkołami w gminie ( trzy szkoły podstawowe z gminy + szkoła podstawowa z sąsiadującej gminy Gąbin) w ramach której powstały przyszkolne ogródki pszczelarskie oraz rozstawiono 40 domków dla trzmieli i 4 hotele dla owadów. Rozwój ogródków będą chcieli wspierać również w ramach tej inicjatywy dostarczając dzieciom nowych roślin do nasadzeń wiosennych i jesiennych. Dzieci przyjeżdżały do rezerwatu na zajęcia o znaczeniu zapylaczy, siały rośliny, uczyły się jakie działania można podejmować indywidualnie, aby przyczynić się do zwiększania populacji tych pożytecznych owadów. Założyciele mini-rezerwatu prowadzili również niewielką hodowlę trzmieli – zarówno dla celów edukacyjnych ( hodowla trzmieli w izolatorach na poletkach jasnoty białej) a także, aby wypuszczać je do natury. Niestety w czerwcu 2014r. Fundacja „Wieś Ekologiczna” im. Św. Franciszka z Asyżu, na terenie której został założony Mini-rezerwat trzmieli „BOMBUS” zrezygnowała z dzierżawienia gruntów pod rezerwat i jego działalność została zawieszona. Zależy nam, aby przywrócić gminie taką unikatową działalność ekologiczną, która w bezpośredni sposób wpływa na polepszenie stanu lokalnego środowiska naturalnego. Założyciele byłego mini-rezerwatu udostępnią swoją działkę, aby na jej terenie w dalszym ciągu prowadzić działania edukacyjne i środowiskowe. Będzie to teren powszechnie dostępny, do którego dzieci będą mogły docierać w sposób wygodny i przyjazny (np. rowerowe wycieczki). Działka jest położna 1,8 km od słubickiej szkoły podstawowe i gimnazjalnej.

Przez wiele lat w naszej gminie działało wysypisko śmieci, od roku 2009 jest ono zamknięte i pod stałym nadzorem. W międzyczasie teren wysypiska porosły rośliny – głównie chwasty i rośliny inwazyjne, ale wysypisko zaczyna wyglądać jak wzniesienie, a nie jak zwykła hałda śmieci. W przyszłości można by tu założyć np. park przekształcając obiekt nieprzyjazny środowisku w obiekt rekreacyjny dla tutejszych mieszkańców i przyjazny naturze. Wymaga to oczywiście czasu i odpowiednich planów, w tym planu zagospodarowania terenu. To proces powolny, ale jak deklarują autorzy inicjatywy, już teraz mogą poczynić kroki zmierzające ku polepszeniu wizerunku tegoż ex-wysypiska i zacząć dbać o ten teren sadząc wartościowe wieloletnie rośliny pszczelarskie charakterystyczne dla naszego regionu. Mogą to być np. klony jawory, lipy, jarzębiny, robinie akacjowe, derenie czy kasztanowce. Zamierzają na jego terenie dokonać nasadzeń różnorodnych roślin pszczelarskich, w tym drzew, krzewów i innych miododajnych roślin wieloletnich dostosowanych do warunków glebowych naszej gminy. Jest to działanie spójne z podejmowanymi już w naszej gminie działaniami na rzecz ochrony pszczołowatych.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

   

W TRAKCIE

    

PO

Tablice edukacyjne

    

  

Wiata w zimowej scenerii

 

Zajęcia edukacyjne  

    

     

Sadzenie roślin

    

Otwarcie BOMBUSa

    

    

Trzmiele w izolatorach

   

Przygotowanie terenu pod nasadzenia jesienne na terenie składowiska

      

Działania:

 • Wykonanie drewnianej wiaty dla mini-rezerwatu dla trzmieli „BOMBUS” do zajęć o pszczołowatych oraz dla prowadzenia corocznych lotów godowych w izolatorze - III kwartał 2015r.
 • Wykonanie 2 tablic edukacyjnych o znaczeniu trzmieli - III kwartał 2015r.
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia jesienne na terenie ogródków pszczelarskich w 3 szkołach oraz w „BOMBUSie” - odchwaszczanie, pielenie oraz sianie roślin miododajnych - III kwartał 2015r.
 • Zakup roślin pszczelarskich pod nasadzenia jesienne - 4 zestawy (dla 3 szkół i BOMBUSa) - IV kwartał 2015r.
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia wiosenne na terenie składowiska (odchwaszczanie, pielenie oraz sianie roślin miododajnych) - I kwartał 2016r.
 • Zakup roślin pszczelarskich pod wysiew wiosenny na terenie składowiska, 3 szkół i BOMBUSa - II kwartał 2016r.
 • Zakup narzędzi ogrodniczych do zajęć edukacyjnych dot. siania roślin miododajnych w BOMBUSie - I kwartał 2016r.
 • Konstruowanie megachilników (zajęcia stolarsko – ekologiczne) sztuk 10 - III kwartał 2016r.
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia jesienne na terenie składowiska - IV kwartał 2016r.
 • Zakup roślin miododajnych - pszczelarskich do nasadzeń jesiennych na terenie składowiska - IV kwartał 2016r.
 • Zakup 3 izolatorów dla trzmieli na terenie BOMBUSa - I kwartał 2016r.
 • Zakup roślin pszczelarskich dla 10 gospodarstw - II kwartał 2016r.
 • Zakup 20 domków hodowlanych z rodzinami trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) czyli co najmniej 4 tysiące owadów - II kwartał 2016r.
 • Budowa namiotu godowego dla trzmieli w BOMBUS-ie - III kwartał 2016r.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych nt. trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych, roślin miododajnych oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony pszczołowatych - III kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
 • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjnej - IV kwartał 2015r.
 • Promocja działań.

Najbardziej wartościową korzyścią będzie oczywiście zwiększenie liczby zapylaczy oraz zapewnienie odpowiedniej bazy pokarmowej dla pszczołowatych. To bezpośredni i bardzo wymierny efekt naszej inicjatywy.
Dla środowiska naturalnego i zachowania harmonii w bioróżnorodności gatunków flory to bezcenny wkład. Gmina: teren wysypiska, który do tej pory był częstokroć kością niezgody pomiędzy lokalnymi władzami a przedstawicielami ruchów ekologicznych na terenie gminy stanie się poligonem ich wspólnych działań.
Posadzenie i wysianie roślin może być przyczynkiem do społecznego zainteresowania dalszymi losami wysypiska, planują stworzyć komitet obywatelski na rzecz rekultywacji wysypiska.