Inicjatywa 10. Budowa małej infrastruktury turystycznej - wypożyczalni rowerów

     

10. Inicjatywa Budowa małej infrastruktury turystycznej - wypożyczalni rowerów

Zgłaszający: Stowarzyszenie - Klub Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach gm. Gostynin

Lokalizacja inicjatywy: Bierzewice 20a gm. Gostynin, powiat gostyniński

Cel inicjatywy to poprawa stanu środowiska poprzez angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Uczestnikami imprez turystycznych organizowanych przez Klub Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach są całe rodziny (Zajęcia z końmi np. nauka jazy konnej, przejażdżki bryczkami, kuligi, wycieczki szlakami konnymi).
Prowadzone są na padoku, w krytej ujeżdżalni i na ścieżkach konnych zlokalizowanych w Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym (GWPK), na terenie Obszaru Krajobrazu Chronionego Dolina Skrwy Lewej. Uczestnicy zajęć bardzo interesują się walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi tych terenów, a także zlokalizowanych w pobliżu rezerwatów przyrody, obszarami Natura 2000 „Dolina Skrwy Lewej”, „Skoki”, „Jezioro Rakutowskie”, „Błota Kłócieńskie” czy jeziorami. Po jeździe konnej chcieliby dojechać do tych cennych przyrodniczo, krajobrazowo terenów wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Końmi dojechać się nie da ze względów na b rak szlaków i koszty. Podobnie nie można dojechać do tych cennych przyrodniczo terenów samochodami. Nasi goście wielokrotnie prosili o możliwość dojechania rowerami. Przez pobliskie tereny przebiegają następujące szlaki rowerowe.

O wielu szlakach rowerowych można dowiedzieć się w siedzibie naszego Klubu lub z mapy „Pojezierze Gostynińskie’, Fundacji „Aktywni Razem”, Nadleśnictwa Gostynin lub z mapy GWPK, w którym wyznaczono 9 szlaków turystycznych w tym liczne ścieżki rowerowe. Nasi goście proszą nas o wypożyczenie rowerów po jeździe konnej, aby mogli poznać bezpośrednio walory przyrodnicze GWPK i innych obszarów cennych przyrodniczo, czy też pobliskiego miasta Gostynin z ciekawymi obiektami kulturowymi.
Niestety, ze względu na to, że są młodym Klubem (czynności rejestracyjne zakończone 10.10.2014) nie posiadają rowerów ani środków na ich zakup, aby móc społeczeństwu umożliwić podziwianie w/w walorów i poznanie piękna GWPK. Dlatego też znając doświadczenia Warszawy i innych miast postanowili zbudować wypożyczalnię rowerów, aby w ten sposób zwiększyć małą infrastrukturę turystyczną terenu i ograniczyć antropopresję na cenne przyrodniczo tereny, wynikającą z rozwoju turystyki.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

 

W TRAKCIE

 

PO

 

 

 

  

  

   

   

     

   

   

Realizacja projektu zachęci wielu mieszkańców Gostynina, gm. Gostynin i naszych gości z Warszawy, Łodzi, Kutna, Płocka i innych miast do uprawiania zrównoważonej turystyki rowerowej wyznaczonymi szlakami turystycznymi.
Rowery będą wypożyczane bezpłatnie za pozostawieniem dokumentu tożsamości (np prawa jazdy) maksymalnie na 5 godzin w ciągu dnia, aby umożliwić skorzystanie z rowerów jak największej liczbie turystów.
Wypożyczalnia będzie czynna w ciągu całego roku. Opiekować się będzie nią członek Klubu Jeździeckiego - najpierw w ramach wolontariatu. Będą starać się o środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie na zatrudnienie 1 osoby. Stworzą więc „zielone miejsce pracy”. Członkowie Klubu mają uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej.


Działania:

  • Zakupienie 10 rowerów z koszami i oponami krosowymi, 5 rowerów młodzieżowych, 15 blokad do rowerów i 2 przyczepek do roweru do przewożenia dzieci - III kwartał 2015r.
  • Budowa wiaty rowerowej - wykonawca we współpracy z autorem inicjatywy, monitoring RCEE - III kwartał 2015r.
  • Opracowanie regulaminu funkcjonowania wypożyczalni rowerów, mapek i opisów tras rowerowych - III kwartał 2015r.
  • Inauguracja działalności wypożyczalni rowerów z udziałem członków Klubu, społeczeństwa gminy Gostynin (ekopiknik) - III kwartał 2015r.
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 2 tablic informacyjno-edukacyjnych o ścieżkach przyrodniczo–rowerowych Ziemi Gostynińskiej i wypożyczalni rowerów zamieszczona na terenie Berzewic wraz z informacją o finansującym.