Inicjatywa 13. Utworzenie mini-arboretum na osiedlu Łukasiewicza w Płocku

     

13. Inicjatywa Utworzenie mini-arboretum na osiedlu Łukasiewicza w Płocku

Zgłaszający inicjatywę: Stowarzyszenie „Dla Młodych”

Lokalizacja inicjatywy: Płock, osiedle Łukasiewicza, ul. Królowej Jadwigi 4

Inicjatywa dotyczy poprawy stanu środowiska poprzez nasadzenie drzew i krzewów w Płocku, terenie zanieczyszczonym emisjami przemysłowymi i komunikacyjnymi.

Osiedle Łukasiewicza to typowe blokowisko, gdzie nie ma parku, tylko pojedyncze drzewa (głównie topole) oraz aleja Roguckiego obsadzona krzewami i drzewkami. Osiedle znajduje się w najbliższym otoczeniu Koncernu Naftowego PKN Orlen S.A. w Płocku, więc codzienny krajobraz mieszkańców to kominy. Problem braku zieleni na osiedlu dostrzegany jest przez wszystkie grupy wiekowe – nie tylko ludzi dorosłych, ale też przez młodzież, która w 2006 r. samodzielnie zaprojektowała działania zmierzające do poprawy otoczenia i pozyskała środki finansowe z Programu „Młodzież” (Program Komisji Europejskiej) m.in. na obsadzenie krzewami niewielkiej powierzchni przy Gimnazjum nr 5w Płocku.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

    

W TRAKCIE

Sadzenie drzewek

   

     

 

   

   

 

   

   

 

       

Drzewa i krzewa na terenie arboretum

  

    

  

    

    

    

    

Tabliczki informacyjne

      

      

Tablice informacyjne

    

Inicjatywa proponowana przez Stowarzyszenie „Dla Młodych” ma na celu poprawę stanu środowiska w skali lokalnej poprzez założenie mini-arboretum i zasadzenie w nim 30 drzew i krzewów (22 gatunki). Zrealizowanie inwestycji wpłynęłoby na poprawę estetyki terenu, bo w otoczeniu zieleni jest przyjemniej, człowiek szybciej się regeneruje, a przede wszystkim poprawia się stan czystości powietrza. Ważnym atutem planowanej inicjatywy jest zasadzenie polskich drzew, których brakuje nie tylko na osiedlu, ale również w całym Płocku. Będą to: buk pospolity (2szt.), robinia akacjowa (2szt.), grab (2szt.), jesion wyniosły (2szt.), kasztanowiec czerwony (2szt.), cis (2szt.), leszczyna (3szt.) oraz po 1 sztuce: lipa drobnolistna, lipa wonna, lipa szerokolistna, jarząb mączny, sosna, wierzba, dąb, platan klonolistny, klon pospolity, klon jawor, klon zwyczajny, wiąz, platan, brzoza brodawkowata, modrzew europejski. Dodatkową korzyścią byłoby oznaczenie drzew i krzewów tabliczkami z numerami oraz opisanie ich na dwóch tablicach informacyjnych. Inicjatywa zostałaby zrealizowana na terenie przyszkolnym – Gimnazjum nr 5 w Płocku, które bezpośrednio sąsiaduje z Przedszkolem nr 16 i Szkołą Podstawową nr 3, dzięki czemu inwestycja miałaby także wartość edukacyjną, stałaby się naturalnym miejscem do terenowych zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.

Mini-arboretum byłoby dalszym etapem zagospodarowywania terenu przy Gimnazjum nr 5 w Płocku, gdyż w maju 2014 r. został oddany do użytku plac dydaktyczny „Moja wymarzona szkoła”, na którym znajduje się miniamfiteatr na 30 miejsc, zegar słoneczny, układ okresowy pierwiastków, Układ Słoneczny, globus i modele brył.
Jest on miejscem ogólnie dostępnym, a powstał z inicjatywy młodzieży, która zgłosiła swój projekt do Budżetu Obywatelskiego 2013 i przez płocczan został wybrany do realizacji.
Inwestycja byłoby częściowo wkomponowana w teren sportowo- rekreacyjny planowany do realizacji przy Gimnazjum nr 5 ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka 2014. Mini-arboretum szczególnie wzbogaciłoby ten teren i stało się miejscem integracji społeczności lokalnej wśród zieleni, gdyż przewidziano je jako ogólnie dostępne dla mieszkańców.
Drzewa dobrano zgodnie z różnorodnością gatunków występujących w Polsce, zostaną zasadzone przez specjalistyczną firmę, która zapewni gwarancję wykonanej usługi.

Działania:

  1. Utworzenie 1 mini-arboretum poprzez zasadzenie 22 gatunków drzew i krzewów (łącznie 30 szt.) - IV kwartał 2015r - IV kwartał 2016r.
  2. Opracowanie oraz zainstalowanie 30 tabliczek z numerami i opisami drzew i krzewów na terenie arboretum - IV kwartał 2016r.
  3. Opracowanie oraz zainstalowanie 2 tablic informacyjnych z opisami drzew i krzewów na terenie arboretum wraz z oznakowaniem o finansujących - IV kwartał 2016r.

Planowane korzyści:

  • możliwość korzystania z mini-arboretum na osiedlu, gdzie brakuje terenów zielonych;
  • budowanie wśród płocczan poczucia odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska;
  • pobudzenie do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów środowiska w najbliższym otoczeniu PKN Orlen S.A. w Płocku;
  • podniesienie stanu zadrzewienia okolicy;
  • podniesienie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i dostarczanie tlenu;
  • poprawa mikroklimatu w najbliższym otoczeniu mini-arboretum.