Inicjatywa 17. Montaż kolektorów słonecznych i ogniwa fotowoltaicznego na budynku ZS w Drobinie

     

17. Inicjatywa Montaż kolektorów słonecznych i ogniwa fotowoltaicznego
na budynku Zespołu Szkół w Drobinie


Zgłaszający inicjatywę:
Grupa Nieformalna - Razem działająca
przy Zespole Szkół w Drobinie


Lokalizacja inicjatywy:
Drobin 09-210, ul. Szkolna 3, gm. Drobin

Zespół Szkół w Drobinie to 3 budynki, w których uczy się młodzież gimnazjalna oraz dzieci ze szkoły podstawowej. Łącznie 560 uczniów (369 – SP, 196 – G). W skład kompleksu budynków wchodzi również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kilka pomieszczeń zajętych przez LO. Wszyscy korzystają ze wspólnego ogrzewania. 2 kotły (oddzielnie na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralne ogrzewanie) wykorzystują 54 tys. litrów oleju opałowego rocznie, z czego 5-6 tys. litrów potrzebne jest na ogrzanie wody użytkowej. Jest to ogromny wydatek i duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego chcą zmienić ten stan – zmniejszyć wydatki i poprawić stan lokalnego środowiska - ograniczyć emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniwa fotowoltaicznego do oświetlenia osprzętu kolektorów.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

     

PO

    

    

  

Działania:

  • Przygotowanie koncepcji budowy oraz montaż instalacji kolektorów słonecznych (5 szt. kolektorów - 17,5 m2 powierzchnia) i 1 ogniwo fotowoltaiczne oraz zbiornika na ciepłą wodę o pojemności 500 l przez wybraną firmę - II kwartał 2016r.
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej o OZE wraz z oznakowaniem o finansujących - II kwartał 2016r.
  • Przeprowadzenie audytu ekologicznego - I i III kwartał 2016r.

Planowane korzyści:

  • dla bezpośrednich użytkowników – niższe rachunki za olej opałowy (wg oszacowania przez specjalistów ok. 7-10%), doskonała pomoc dydaktyczna na zajęcia dotyczące ochrony środowiska, pozyskiwania energii (biologia, fizyka, przyroda, zajęcia techniczne), promocja ekologicznych zachowań, działań.
  • dla społeczności lokalnej – mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (CO2, CO, SO2, NOx, pył), lepsza jakość powietrza w okolicy,
  • dla społeczności lokalnej – edukacja, możliwość „podpatrzenia”, przeanalizowania sposobu instalacji kolektorów słonecznych oraz jeszcze mało popularnych ogniw fotowoltaicznych,
  • dla środowiska naturalnego – niższa emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
  • obniżenie rachunków za olej opałowy użyty do ogrzania wody użytkowej ok. 7-10%;
  • pomoc dydaktyczna dla uczniów (zestaw opatrzony będzie schematami pokazującymi proces pozyskiwania energii słonecznej, jej przetwarzania i wykorzystywania);
  • promocja ekologicznych i ekonomicznych zachowań – mieszkańcy będą montować kolektory słoneczne w swoich gospodarstwach domowych.