Inicjatywa 18. Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Sendeniu Małym

     

18. Inicjatywa Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Sendeniu Małym

Zgłaszający inicjatywę: Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu – grupa nieformalna

Lokalizacja inicjatywy:
Sendeń Mały 2/2; 09-520 Łąck, Gmina Łąck


Teren:
Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu
dalej zwana „SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu

Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu zrzesza 25 pań z terenu Sendenia Dużego i Małego. Panie działają na rzecz społeczności lokalnej przy „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu od 7 III 2013 roku. Członkinie koła korzystając z terenu placówki oraz wiaty turystyczno – edukacyjnej zauważyły potrzebę oświetlenia terenu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz skromnego boiska, z którego korzysta bardzo wiele osób ze społeczności lokalnej (np. matki i ojcowie z małymi dziećmi, dzieci i młodzież) oraz wielu turystów przebywających w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

    

    

PO

     

    

    

  

Montaż tablic edukacyjnych

  

  

  

 

Edukacja ekologiczna

  

  

 

Podpatrując działania proekologiczne placówki oświatowo – wychowawczej „SSM – Zielonej Szkoły” w Sendeniu, która wyposażona jest w urządzenia przyjazne środowisku, służące człowiekowi i środowisku naturalnemu (kotłownię na biomasę, oczyszczalnię hydroponiczną, kolektory słoneczne) inicjatorki projektu wychodzą z propozycją instalacji ogniw fotowoltaicznych. Na terenie placówki odbywa się wiele spotkań dla społeczności lokalnej: pikniki, zebrania pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Sendeniu, zebrania wiejskie, strażackie. W placówce, która znajduje się na terenie turystycznej Gminy Łąck w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbywają się całoroczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego, poznania historii regionu, tradycji wiejskiej, kultury i dziedzictwa kulturowego.

Panele fotowoltaiczne oświetlając teren placu zabaw i boiska zmniejszyłyby wydatki na energię elektryczną – oszczędności finansowe dla placówki prowadzącej działania proekologiczne, poprawiłyby bezpieczeństwo przebywających osób , byłyby wspaniałą okazją do wzbogacenia oferty edukacyjnej o odnawialnych źródłach energii dla uczestników „SSM – Zielonej Szkoły” w Sendeniu, edukacji dzieci z okolicy przebywających na placu zabaw jak i ich rodziców oraz dużej ilości mieszkańców na organizowanym corocznie - Plenerowym Dniu Rodziny.

Działania:

 • Przygotowanie koncepcji budowy oraz instalacja paneli fotowoltaicznych i lamp - III kwartał 2015r.
 • Montaż przy placu zabaw tablic edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” - III kwartał 2015r.
 • Przeprowadzenie audytu ekologicznego - III i IV kwartał 2015r.

Planowane korzyści:

 • zmniejszenie wydatków na energię elektryczną w „SSM – Zielonej Szkoły” w Sendeniu ( ok.10%);
 • mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (CO2, CO, SO2, NOx, pył), lepsza jakość powietrza w okolicy,
 • podniesienie wartości prowadzonej edukacji ekologicznej w „SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu - ok. 1500 osób rocznie,
 • zmiana postaw społecznych wobec środowiska otaczającego człowieka, poprzez wytwarzanie właściwych relacji: człowiek- przyroda- środowisko oraz podnoszenie jego poziomu w tym zakresie - zamontowany sprzęt pozwoli uświadomić społeczności lokalnej i turystom, że nowinki techniczne, stworzone przez człowieka, pomagają chronić środowisko, zrozumieć i poznać procesy zachodzące w przyrodzie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa osób ze względu na oświetlony teren;
 • interesujące miejsce do nauki i zabawy;
 • ochrona środowiska naturalnego - otuliny GWPK;
 • promocja idei odnawialnych źródeł energii bezpośredniemu użytkownikowi jako energii wytwarzanej lokalnie -ulotki promocyjne o OZE
 • promocja terenów Gminy Łąck i zdrowego stylu życia;
 • integracja środowiska wiejskiego i aktywizacja w kierunku turystyki;


Koło Gospodyń Wiejskich na bieżąco współpracuje z „SSM – Zieloną Szkołą” w Sendeniu. Panie są chętne do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Podjęta inicjatywa lokalna będzie wymagała współorganizacji III Plenerowego Dnia Rodziny, na którym nastąpi promocja inicjatywy na skalę lokalną, poczęstunek dla uczestników, nagłośnienie, wypożyczenie ław, użyczenie terenu placówki, korzystanie z wody, energii elektrycznej w SSM – Zielonej Szkole” w Sendeniu, dekoracje stoisk promocja OZE, współorganizacja zabaw dla rodzin i dzieci. Dalszą część prac wykonają firmy biorące udział w realizacji danego projektu.