Inicjatywa 20. Założenie kolektora słonecznego dla Gimnazjum w Susku

     

20. Inicjatywa Założenie kolektora słonecznego dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku

Zgłaszający inicjatywę:
Grupa Inicjatywna - Ekologicznie w Susku


Lokalizacja inicjatywy:
Susk/ Gmina Sierpc

W Gminie Sierpc jest niewielkie wykorzystanie pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, (oprócz wiatraków). Budynki takie jak szkoły, remizy, centrum kultury, urząd gminy korzystają z tradycyjnych źródeł – olej napędowy, węgiel. Niska jest także świadomość mieszkańców gminy odnośnie potrzeby wykorzystywania OZE oraz możliwości dopłat do ich montażu. Równie ważne jest wprowadzanie od najmłodszych lat edukacji ekologicznej w zakresie OZE.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

    

W TRAKCIE

 

 

 

PO

 

 

  

 

Działania:

  • Przygotowanie koncepcji budowy oraz montaż instalacji solarnej (5 szt. kolektorów) oraz zasobnika na ciepłą wodę o pojemności 500 l - III kwartał 2015r.
  • Warsztaty ekologiczne uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sierpc - od III kwartału 2015r.
  • Monitorowanie stanu technicznego – konserwator - od III kwartału 2015r.
  • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej o OZE wraz z oznakowaniem o finansujących - III kwartał 2015r.
  • Przeprowadzenie audytu ekologicznego - III i IV kwartał 2015r.

System solarny to oszczędność w zużyciu energii oraz możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania, produkcji c.w.u. i podgrzewania wody. Korzyści dla bezpośrednich użytkowników to przede wszystkim niższe rachunki za olej opałowy (zainstalowany kolektor słoneczny, może pokryć ok. 60-70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową oraz 20-30% zapotrzebowania na ciepło), doskonała pomoc dydaktyczna na zajęcia dotyczące ochrony środowiska, pozyskiwania energii (biologia, fizyka, przyroda, zajęcia techniczne), promocja ekologicznych inicjatyw oraz mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (CO2, CO, SO2, NOx, pył), lepsza jakość powietrza w okolicy.
Realizacja inicjatywy przyczyni się do ograniczenia emisji gazów powstałych podczas spalania oleju opałowego, ograniczy zużycie konwencjonalnych źródeł energii kosztem energii promieniowania słonecznego. Wzrośnie świadomość ekologiczna wśród dzieci, młodzież oraz mieszkańców Gminy Sierpc, w szczególności związana z koniecznością wykorzystywania OZE i sposobami finansowania „zielonych inwestycji”.