Inicjatywa 21. Posprzątaj po swoim psie w mieście Włocławek

     

21. Inicjatywa Posprzątaj po swoim psie w mieście Włocławek

Zgłaszający inicjatywę:
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku


Lokalizacja inicjatywy:
Gmina Miasto Włocławek

Życie w dużych miastach jest bardzo wygodne i niesie ze sobą dużo korzyści, jednakże ich mieszkańcy mają równie wiele problemów: odpady, zanieczyszczenie powietrza, ścieki, ale także odchody po psach pozostawiane przez mieszkańców na chodnikach i trawnikach.
Temat psich odchodów często pojawia się w mediach. Podawane są dane dotyczące ilości psich odchodów, jakie co roku trafiają na teren osiedlowych i miejskich trawników.
Administracje miast podejmują walkę z negatywnymi nawykami niektórych mieszkańców, do których należą m.in. pozostawiane psie odchody. Oprócz egzekwowania obowiązujących przepisów, konieczne są takie elementy, jak: informacja, edukacja oraz tzw. psia infrastruktura. Tylko jednoczesne stosowanie wszystkich tych czynników przy wsparciu środków masowego przekazu może w przyszłości przynieść pożądane efekty i zmienić świadomość mieszkańców.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione dystrybutory

  

ul. Chmielna - Bukowa                                         ul. Plac Kolanowszczyzna

  

ul. Plac Wolności                                                ul. Polna

  

ul. Bartnicka                                                        ul. Bracka

  

ul. Chmielna - Bukowa                                   ul. Jagiellońska

  

ul. Letnia                                                          ul. Płocka

Lokalizacje dystrybutorów

  

    

     

PO

Wykaz miejsc, na których ustawione  zostały dystrybutory

         

                                       ul. Plac Wolności    ul. Bartnicka    ul. Bracka        ul. Chmielna - Bukowa                                   

      

                                               ul. Bukowa       ul. Jagiellońska     ul. Letnia        ul. Okrężna - Kolanowszczyzna              

  

ul. Płocka       ul. Polna

Głównym celem projektu jest przede wszystkim zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmiana nawyków i postaw, a także mieszkańcy poprzez kampanię uświadomieni zostaną jak ważne dla środowiska przyrodniczego jest sprzątanie po swoich czworonogach. Grupą docelową projektu będzie społeczeństwo lokalne, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Poprzez wystawienie dystrybutorów z woreczkami na psie odchody autorzy inicjatywy chcą zwrócić społeczeństwu uwagę na konieczność dbania o najbliższe otoczenia.

Działania:

  1. Uzgodnienie z władzami Miasta odn. lokalizacji dystrybutorów i sposobu ich oczyszczania - III kwartał 2015r.
  2. Zakupienie 10 dystrybutorów na worki do psich odpadów, zamocowanie ich na terenie miasta Włocławek oraz oznakowanie informacją o finansującym - III kwartał 2015r.
  3. Zakupienie 1750 kpl. ekologicznych woreczków na psie odchody PUCEK - III kwartał 2015r.

Projekt na pewno nie przyczyni się do całkowitego rozwiązania problemu, gdyż zmiana świadomości ekologicznej społeczeństw jest procesem długotrwałym, projekt będzie stanowił tylko wstęp do podjętego problemu. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku będzie starać się pozyskiwać kolejne fundusze na rozszerzenie kampanii dotyczącej sprzątania po swoich pupilach. Dzięki realizacji projektu chcą uświadomić społeczeństwu jak ważne jest sprzątanie psich odchodów, wskazując możliwość korzystania z woreczków biodegradowalnych.