Inicjatywa 2. Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w Radzanowie

     

2. Inicjatywa Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w zabytkowym parku w Radzanowie

Zgłaszający inicjatywę: Jolanta Anna Sochacka, Radzanowo

Lokalizacja inicjatywy:
Radzanowo, ul. Szkolna, działka nr ewidencyjny: 139/8

Własność: Gmina Radzanowo, teren ogólnodostępny

Park Radzanowski został założony w I połowie XIX wieku. Park położony jest na terenie ogólnodostępnym. Na terenie zabytkowego Parku znajdują się dwa stawy. Jeden ze stawów (większy) został odmulony wyregulowano jego brzegi i przeprowadzono prace pielęgnacyjne. Podobne prace należy wykonać na drugim stawie (mniejszym) o powierzchni 1200m2 i głębokości ok. 2m w celu zapobieżenia dalszej degradacji środowiska naturalnego. Staw ten jest zarybiony. Ryby, które tam się znajdują nie mają obecnie dostatecznie dobrych warunków do życia, ponieważ zanieczyszczona woda i duża ilość gnijącej biomasy, wydziela substancje zanieczyszczające wodę. Dlatego też konieczne są prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu gnijącej biomasy i nagromadzonego mułu (osadów dennych).
Ryby podczas odmulania będą przeniesione do drugiego stawu, znajdującego się obok.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

W TRAKCIE

  

  

  

   

PO

    

  

  

  

  

  

    

   

  

    

Działania:

  • Odmulenie stawu (wypompowanie wody, usunięcie osadów dennych), wyregulowanie jego brzegów, wycięcie roślin, zasianie trawy wokół stawu - IV kwartał 2015r.
  • Wywiezienie osadów dennych na teren Oczyszczalni Ścieków w Radzanowie, uprzątnięciu terenu - IV kwartał 2015r.
  • Montaż tablicy informacyjnej o inicjatywie, z regulaminem korzystania z tereny - IV kwartał 2015r.
  • Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa Radzanowa i okolic - IV kwartał 2015r.

Wykonanie niniejszego zadania jest odpowiedzią na problemy lokalnej społeczności zgłaszane podczas m.in. zebrań wiejskich i indywidualnych rozmów. Rekultywacja stawu zapobiegnie dalszej degradacji środowiska oraz wpłynie korzystnie na komfort życia organizmów zamieszkujących staw oraz park. Poprawi się również jakość życia mieszkańców w pobliskich domach, którzy do tej pory borykali się z uciążliwym fetorem powstającym z gnijącej biomasy szczególnie w okresie letnim. Dwa stawy w parku zabytkowym będą udostępniane społeczności Gminy Radzanowo.