Inicjatywa 3. Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w m. Wólka

     

3. Inicjatywa Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w miejscowości Wólka

Zgłaszający inicjatywę:
Anna Lemaniak – sołtys sołectwa Wólka


Lokalizacja inicjatywy:
Wólka, Gmina Radzanowo

Zgłaszana inicjatywa polega na odmuleniu stawu będącego urządzeniem melioracji wodnej na działce nr ew. 60 w miejscowości Wólka, gm. Radzanowo o powierzchni 20 x 20m i głębokości ok. 1,8m.
Właścicielem stawu jest Wspólnota Wsi, jest to teren ogólnodostępny.
Na dnie zbiornika odkłada się szlam powstały z obumarłych szczątków roślin, zwierząt, glonów, który na skutek ruchów wody wywołanych np. wiatrem w płytkim zbiorniku miesza się w toni zbiornika upodabniając wodę do brunatnej mazi. W słoneczne dni wydzielają się pęcherzyki gazów z rozkładu zanieczyszczeń a na powierzchni stawu tworzy się tzw. „kożuch”, co powoduje śmierć wielu organizmów wodnych oraz powstają nieprzyjemne zapachy.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

PRZED

W TRAKCIE

   

   

     

   

  

PO

 

 

  

Staw nie był dotychczas czyszczony, uległ zamuleniu (szacuje się grubość zgromadzonego materiału organicznego na 80 cm), a w pobliżu brzegów stawu wyrosły liczne krzewy i rośliny wodne.
Staw wymaga renowacji polegającej na wyjęciu zgromadzonych w nich osadów dennych i zmagazynowaniu ich obok na gruntach wspólnoty oraz wycięciu roślinności przybrzeżnej.
W celu zapobieżenia dalszej degradacji środowiska naturalnego staw należy oczyścić, ponieważ zanieczyszczona woda, osady denne i duża ilość gnijącej biomasy powoduje wydzielanie się siarkowodoru, zużywa się tlen i zanieczyszczana jest woda.

Działania:

  • Odmulenie stawu (wypompowanie wody, usunięcie osadów dennych), wyregulowanie jego brzegów, wycięcie roślin, zasianie trawy wokół stawu - IV kwartał 2015r.
  • Wywiezienie osadów dennych na teren Oczyszczalni Ścieków w Radzanowie, uprzątnięciu terenu - IV kwartał 2015r.
  • Montaż tablicy informacyjnej o inicjatywie - IV kwartał 2015r.
  • Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa Bielska i okolic - IV kwartał 2016r.

Rekultywacja stawu zapobiegnie dalszej degradacji środowiska polegającej na rozkładaniu się materii organicznej, która zużywa zawarty w wodzie tlen, co powoduje śmierć wielu organizmów wodnych oraz powstają nieprzyjemne zapachy. Działanie to wpłynie korzystnie na komfort życia organizmów zamieszkujących staw (np. organizmy żyjące w stawie). Poprawi się również jakość życia mieszkańców w pobliskich domach, którzy do tej pory borykali się z uciążliwym fetorem powstającym z gnijącej biomasy, rozkładających się osadów dennych szczególnie w okresie letnim.