Inicjatywa 5. Zachowanie różnorodności biologicznej w mieście Sierpc

     

5. Inicjatywa Zachowanie różnorodności biologicznej, oraz ochrona owadów zapylających
oraz ptaków w mieście Sierpc


Zgłaszający inicjatywę: Grupa inicjatywna - Dla ochrony różnorodności biologicznej
w sierpeckich miejscach zieleni


Lokalizacja inicjatywy: Miasto Sierpc

Problemy w Sierpcu to m.in.:

 • tereny zieleni w Sierpcu opanowane zostały przez gawrony (gapy), których liczba stale rośnie. Małe ptaki z powodu braku schronienia zostają przez nie wypierane,
 • wymieranie pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających, nasilające się w ostatnich latach.
  Brakuje w Sierpcu miejsc przyjaznych dla owadów zapylających, w których mogłyby one odnaleźć schronienie i możliwość przezimowania,
 • niewielka jest świadomość młodego pokolenia odnośnie znaczenia dla środowiska naturalnego owadów zapylających oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Cel to poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uruchomienie działań służących trwałej ochronie środowiska naturalnego.

Fotoreportaż z prowadzonych działań

Lokalizacja hoteli dla owadów zapylających

PRZED

  

  

  

  

  

   

PO

      

    

    

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

  

  

 

Działania:

 • Wykonanie i montaż w sierpeckich parkach oraz w pobliżu rzeki Sierpnicy 6 hoteli dla owadów zapylających - III kwartał 2015r.
 • Warsztaty stolarskie dla ok. 150 dzieci podczas których zostaną wykonywane budki lęgowe dla małych ptaków - III kwartał 2015r.
 • Wykonanie i montaż na drzewach w sierpeckich parkach 60 budek lęgowych dla małych ptaków (typ A, A1 i B) - III kwartał 2015r.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zamontowanych hoteli i budek - IV kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
 • Monitorowanie stopnia zasiedlenia hoteli przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Sierpc - IV kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
 • Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjnej - III kwartał 2015r.


Założenie budek lęgowych dla ptaków zapewni zachowanie różnorodności biologicznej a także doprowadzi do wyparcia nadmiaru gawronów (gap) z terenów zielonych w centrum miasta na jego obrzeża. Poprawi się czystość w Sierpcu (mniej odchodów ptasich w parkach), mieszkańcy chętniej skorzystają z wypoczynku w sierpeckich parkach.

Założenie hoteli dla owadów zapylających pozwoli na wzrost różnorodności roślinności kwitnącej oraz umożliwi przetrwanie owadów zimą. Najważniejszym dla człowieka efektem pracy owadów zapylających, jest przede wszystkim zapylanie. Co trzecią łyżkę spożywanego pokarmu zawdzięczamy właśnie im. Dzięki nim będziemy się cieszyć m.in. owocami, warzywami – zdrowa żywnością.
Edukacja ekologiczna młodzieży wpłynie na poprawę stosunku ich do przyrody, jej ochrony.