Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie

LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE

1.
„Renowacja 2 stawów 
(zbiorników wodnych)
w Bielsku”

Grupa inicjatywna „Ratujmy środowisko”
w Bielsku

obrazek

2.
„Pielęgnacja
i zagospodarowanie stawu
w zabytkowym
parku
w Radzanowie”
 

Jolanta Anna Sochacka, Radzanowo 


3.
„Pielęgnacja
i zagospodarowanie stawu
w miejscowości Wólka”
 

Anna Lemaniak - sołtys sołectwa Wólka

4.
„Poprawiamy jakość życia organizmów wodnych
w m. Cieśle”

Grupa Nieformalna Cieślanie

 

 

 

5.
„Zachowanie różnorodności biologicznej, oraz ochrona owadów zapylających oraz ptaków w mieście Sierpc”

Grupa inicjatywna
- Dla ochrony różnorodności biologicznej
w sierpeckich miejscach zieleni
 


6.
 „Zwiększenie populacji pszczoły w mieście 
Serock i Sierpc”

Grupa inicjatywna 
- Piotr Rzeszotarski,
Jacek Nasiadka-Krawczyk,
Hubert Babecki
 


7.
Odbudowa, powiększenie
i unowocześnienie pasieki pszczelej „Pasieka nad Wisłą”

Grupa inicjatywna
- Zygmunt Majewski
- Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupnie


8.
Utworzenie pasieki edukacyjnej pod nazwą
„Pszczoły uczą, żywią i leczą”
Mościskach, gm. Szczutowo

Grupa inicjatywna
- Grupa Pszczelarzy Ziemi Sierpeckiej


9.
„Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych na terenie 
gminy Słubice,
powiat Płocki, woj. maz.”

Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie


10.
„Budowa małej infrastruktury turystycznej 
- wypożyczalni rowerów”

Stowarzyszenie - Klub Jeździecki VICTORIA
w Bierzewicach gm. Gostynin


 

 

11.
Budowa małej infrastruktury turystycznej w stanicy wodnej Stowarzyszenia Wodniaków
Gminy Słupno „Flis”
 

Stowarzyszenie Wodniaków
Gminy Słupno „FLIS”


 

12.
 „Hodowla strzebli błotnej
Rhynchocypris percnurus  
(Pallas, 1814)
na terenie Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Płocku
z zamiarem późniejszej introdukcji do środowiska oraz instalacja tzw. hotelu 
dla owadów zapylających"
w bezpośrednim
sąsiedztwie stawu

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku


13.
„Utworzenie
mini-arboretum na osiedlu Łukasiewicza w Płocku”

Stowarzyszenie „Dla Młodych”


 

14.
Osiedle „Południe”
we Włocławku
przyjazne owadom

Włocławskie Centrum Edukacji
Ekologicznej we Włocławku


15.
„Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania tabletów, telefonów komórkowych oraz udostępniania
darmowej sieci WI-FI
dla mieszkańców gminy Mochowo”
 

Fundacja Edu-Inicjatywa


16.
„Budowa kolektorów słonecznych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej typu Rodzinnego
„Nasz Nowy Dom” 

Europejska Fundacja
na Rzecz Osób Potrzebujących EFOP, Placówka Opiekuńczo
Wychowawcza
Typu Rodzinnego
„Nasz Nowy Dom


17.
„Montaż kolektorów słonecznych i ogniwa fotowoltaicznego na budynku Zespołu Szkół w Drobinie” 

Grupa Nieformalna
- Razem działająca
przy Zespole Szkół w Drobinie


 

18.
„Instalacja ogniw fotowoltaicznych
w Sendeniu Małym”

Koło Gospodyń Wiejskich
w Sendeniu - grupa nieformalna
 


 

 

 

19.
„Montaż kolektorów słonecznych i mini zestawu fotowoltaicznego w budynku Szkoły Podstawowej
w Cieszewie”

Nieformalna Grupa Zróbmy to…
działająca przy Szkole Podstawowej
im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej
w Cieszewie


20.
„Założenie kolektora słonecznego dla Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Susku”

Grupa Inicjatywna - Ekologicznie
w Susku
 


 

 

21.
„Posprzątaj po swoim
psie w mieście Włocławek”

Liga Ochrony Przyrody
Okręg we Włocławku