Plener artystyczno-przyrodniczy - zaproszenie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza na warsztaty – plener artystyczno - przyrodniczy

Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.

Termin: 4 - 10 sierpnia 2014 r.  --- BRAK WOLNYCH MIEJSC---

Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych (min. uczniowie klas 5 – 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 40 osób łącznie (max. 4 osoby z jednej placówki).

Trenerzy: trenerzy edukacji ekologicznej, fotograficy, artyści.

Formy i metody pracy: dyskusja panelowa, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy.

Opis i karta zgłoszeniowa - pobierz ...

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Cel:

 • Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.
 • Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

W programie zaplanowaliśmy zajęcia przyrodnicze, turystyczne, fotograficzne, plastyczne.

Tematyka warsztatów (2 warsztaty jednego dnia, z podziałem na dwie grupy):

 1. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowości.
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza – co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia – zajęcia terenowe.
 3. Sejmik ekologiczny – różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? – spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Łąck.
 4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000.
 5. Szlakami obszarów Natura 2000 – zajęcia plastyczne.
 6. Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości – możliwości rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) – zajęcia terenowe piesze, rowerowe wędrówki.
 7. Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja ścieżek przyrodniczych, bazy hotelowej) – zajęcia terenowe.
 8. Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 – panel dyskusyjny.
 9. Obszary Natura 2000 – szansą dla fotografów i filmowców, plastyków – nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatów, prezentacja zdjęć i filmów lokalnej społeczności – przygotowanie wystawy – konkurs na najciekawszy plakat projektu).
 10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie – zajęcia plastyczne.
 11. Zwiad terenowy - Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych.
 12. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000. A może Społeczna Straż Ochrony Przyrody (SSOP) – wykład i dyskusja.
 13. Dyskusja panelowa – obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie?
 14. My i obszary Natura 2000 – w przyszłości;
 • przygotowanie happeningu promującego obszary Natura 2000.
 • wykonanie happeningu dla społeczności z Sendenia (zaproszenie mieszkańców, plakaty, program).

Każdego dnia proponujemy uczestnikom zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Konieczne jest posiadanie:

 • własnego aparatu fotograficznego, 
 • obuwia sportowego, 
 • obuwia na zmianę na terenie obiektu,
 • odzieży stosownej do pogody,
 • ręczników,
 • szczoteczki do zębów.

Resztę zapewniamy, tj. 4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację, pościel, opiekę i troskę o każdego uczestnika.

Uwaga: opiekę nad uczestnikami sprawuje wykwalifikowana kadra – 2 osoby - 24 godz. na dobę oraz kierownik ośrodka i organizatorzy.

Ponadto warsztaty będą prowadzone przez 2 trenerów każdego dnia.

 


 Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie