Seminarium II

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku serdecznie zaprosiło przedstawicieli urzędów miast, gmin, radnych miast i gmin, sołtysów z gmin, na terenie których utworzono obszary Natura 2000 do udziału w II seminarium realizowanym w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zorganizowano je w dniach (termin do wyboru):

I grupa: 4, 5, 6 czerwca 2014r.

II grupa: 10, 11, 12 czerwca 2014r.

Miejsce seminarium: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce k/Płocka, 09-506 Soczewka, www.mazowsze.plocman.pl

Organizator zapewnia: wyżywienie, nocleg, prelegentów, materiały seminaryjne.

Trenerzy: przedstawiciele - Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (RCEE), Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBNŚPiZR UW), Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego (GWPK).


>>> Sprawozdanie z seminarium 2 - czytaj ...


Program

Seminarium – 3 dniowe.

I dzień – początek godz. 10.00. 

I blok - Wprowadzenie – Janina Kawałczewska, Iwona Marczak – RCEE w Płocku.

1. Otwarcie seminarium, przedstawienie programu seminarium.

2. Prezentacja działań uczestników I seminarium z poszczególnych gmin w okresie między seminariami  dot.:

 • opracowania planu komunikacji ze społeczeństwem obszaru Natura 2000 dla gminy,

 • opracowania programu edukacji ekologicznej społeczeństwa terenów Natura 2000.

3. Dyskusja uczestników seminariów i trenera dot. zrealizowanych zadań.

II blok – Prowadzący - Lesław Urbankiewicz – GWPK, Dariusz Winiarski.

4. Wprowadzenie do problematyki obszarów Natura 2000 w GWPK.

5. Warsztat terenowy:

 • ścieżki przyrodniczo – edukacyjne obszarów Natura 2000 w GWPK, ich wykorzystania do edukacji społeczeństwa,

 • współpraca dyrekcji GWPK w Kowalu, RDOŚ w Bydgoszczy i gmin, na terenie których zlokalizowane są obszary Natura 2000.

6. Podsumowanie warsztatu i wnioski.

II dzień – początek godz. 9.00

Prowadzący: Janina Kawałczewska - RCEE, dr Witold Lenart - UCBNŚPiZR UW.

I. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie.

1. Uwarunkowania dla działalności gospodarczych na obszarach cennych przyrodniczo, w tym Natura 2000.

2. Działalności gospodarcze przyjazne różnorodności biologicznej, w tym obszarom Natura 2000 tj. rolnictwo, rybactwo, usługi, leśnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka, sport, rekreacja, istniejący przemysł.

3. Oceny oddziaływania na środowisko dla planów, programów i przedsięwzięć na obszarach Natura 2000

 • Podstawowe pojęcie związane z procedurą ocen oddziaływania na środowisko.

 • Organy administracji publicznej biorące udział w procederach OOŚ.

 • Zadania inwestora.

 • Udział społeczeństwa.

 • Przebieg procedury OOŚ.

 • Wymogi nadrzędnego interesu publicznego.

 • Działania łagodzące a środki kompensujące.

4. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko:

- Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 a ocena dla przedsięwzięcia położonego z dala od obszaru Natura 2000.

- Etapy oceny siedliskowej.

 • Ocena wstępna.

 • Ocena właściwa – raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 • Znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000.

 • Kompletność i prawidłowość oceny siedliskowej.

- Miejsce oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w procedurze ocen oddziaływania na środowisko.

5. Udział społeczeństwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko.

6. Ocena strategiczna dla planów, programów oddziaływujących na obszary Natura 2000.

III dzień – początek godz. 9.00

Prowadzący: Janina Kawałczewska - RCEE, dr Witold Lenart, UCBNŚPiZR UW

Warsztat - Przygotowanie procedury ocen oddziaływania na środowisko dla:

1. Planu zadań ochronnych i planu ochrony obszarów Natura 2000.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego obszar Natura 2000.

3. Dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (np. pogłębianie Wisły na odcinku powyżej Płocka do Wyszogrodu – obszar OSO Dolina Środkowej Wisły).

4. Dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko (np. wycięcia drzew z terenu Kampinoskiej Doliny Wisły).

5. Prezentacja wypracowanych dokumentów, dyskusja.

6. Zadania dla uczestników seminarium do realizacji między seminariami:

 • Dokonać analizy przedsięwzięć  funkcjonujących na obszarach Natura 2000 lub w  pobliżu zrealizowanych do 2004r. i ich uciążliwości dla obszaru. Wnioski z analizy.

 • Dokonać analizy przeprowadzonych ocen strategicznych i indywidualnych dla obszarów Natura 2000 w mojej gminie.

Udział w seminarium był bezpłatny. Jednocześnie informowaliśmy, iż w ramach w/w projektu planowane jest jeszcze jedno seminarium w październiku 2014 r.


Zgłoszenia należało przesłać w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r., faxem 24 268 37 74, e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub listownie na adres
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 20.

Karta zgłoszeniowa - pobierz ...

Informacji udziela: Iwona Marczak


Dojazd do Soczewki – możliwy jest od Płocka drogą Nr 62, od Włocławka - drogą Nr 62, od Gostynina, Warszawy – do Łącka, a potem – drogą powiatową Łąck-Soczewka lub tez dojazd z Płocka komunikacja autobusową.

Serdecznie zapraszamy.  


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie