Warsztaty III

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, inne zainteresowane osoby z terenu gmin, na terenie których utworzono obszary Natura 2000 lub z gmin w ich pobliżu.

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • I grupa - 3, 4, 5 marca 2015r. 
  • II grupa 10, 11, 12 marca 2015r. 

Miejsce seminarium: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce k/Płocka, 09-506 Soczewka, www.mazowsze.plocman.pl


>>> Materiały szkoleniowe i galeria zdjęć - czytaj ...


Program:

I dzień – początek godz. 10.00

1. Powitanie, przedstawienie programu.

2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do rozwoju turystyki i rekreacji – spotkanie z Wójtem Gminy Gostynin.

3. Warsztaty terenowe – wyjazd autokarem.

· Ścieżki przyrodniczo – leśne obszary Natura 2000 na terenie województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego;

· Bazy turystyczne obszarów Natura 2000 na terenie województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego;

W programie zwiedzanie:

- Siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu;

- „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym;

- Wieży edukacyjno – obserwacyjnej nad Jeziorem Rakutowskim;

- "Jeziora Rakutowskieego" - rezerwat faunistyczny. Ostoja ptactwa wodnego;

- Gospodarstwa agroturystycznego „Agrofarma” w Gołaszewie (w trakcie obiad).

4. Jak w gminie/regionie zorganizować Zieloną Szkołę – wizyta w Zielonej Szkole w Sendeniu – gm. Łack.

5. Prezentacja opracowanych projektów pomiędzy warsztatami.

II dzień

Turystyka na obszarach Natura 2000

1. Ochrona różnorodności biologicznej, obszary Natura 2000 a turystyka.

2. Formy turystyki przyjaznej środowisku.

3. Dzieci, młodzież, dorośli i turystyka.

4. Turystyka proekologiczna.

5. Zagospodarowanie turystyczne obszarów Natura 2000.

6. Wymogi dot. bazy turystycznej i kadry pracującej w turystyce przyjaznej obszarom Natura 2000.

7. Promocja turystyki.

III dzień

1. Warsztaty I;

- Zajęcia turystyczne na obszarze OSO dla uczniów;

- Zajęcia na obszarze SOO dla indywidualnych turystów;

- Jak przeprowadzić zajęcia terenowe z uczniami na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem inwentaryzacji przyrodniczej;

- Jak przeprowadzić zajęcia dla dorosłych na obszarze Natura 2000.

2. Warsztaty II;

- Jak zlokalizować, zbudować i wyposażyć gospodarstwo agroturystyczne;

- Jak przygotować materiały informacyjne dotyczące obszarów Natura 2000.

3. Prezentacja wyników warsztatów – spotkanie z przedstawicielem gospodarstwa lub ośrodka agroturystycznego.

4. Zadania domowe:

- Wykonaną inwentaryzację przekazać gminom, organizując sejmik ekologiczny z udziałem szkół, radnych. Sprawozdanie z zajęć przekazać do RCEE w Płocku.

5. Omówienie zadań na konferencję kończącą projekt;

- Przygotowanie do konkursu „Natura 2000 – szansa czy zagrożeniem”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizator pokrywał koszty: pobytu,  wyżywienia, materiały warsztatowe.

Zgłoszenie należało przesłać w terminie do dnia 27 lutego 2015 r., faxem 24 268 37 74,  lub e-mailem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- karta zgłoszeniowa pobierz ...

Dojazd do Soczewki - zgodnie z załączoną mapką.

Informacji udzielała: Iwona Marczak.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie