Konferencja "Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”

Konferencja „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”odbyła się w dniach 9 – 10 czerwca 2015r. w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym MAGDALENA, Koszelówka 8, 09-520 Łąck.

--> Sprawozdanie z konferencji - czytaj ...

Termin: 9 – 10 czerwca  2015r.

Miejsce: Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe MAGDALENA, Koszelówka 8, 09-520 Łąck, powiat płocki,

Organizator: RCEE w Płocku

Patronat:

 • Aleksandra Atłowska -Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Współorganizatorzy:

 • Nadleśnictwo Łąck,
  • Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku,
  • Jerzy Pielaciński - Żegluga Wyszogrodzka

Prelegenci: 14 w tym 9 płatnych - wykładowców/praktyków. Łączny czas pracy trenerów 24 godziny.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele; NFOŚiGW w Warszawie, GDOŚ w Warszawie,  RDOŚ w Warszawie i Oddział w Radomiu, samorządów województw, powiatów, gmin, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkół i uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji ekologicznych, parków krajobrazowych i narodowych.

Organizator zapewnił: wyżywienie, nocleg, prelegentów, transport podczas zajęć terenowych, materiały konferencyjne.

Materiały konferencyjne (przekazane w drugim dniu konferencji po dokonanych prezentacjach) uczestnicy otrzymali na informatycznych nośnikach danych oraz część w wersji drukowanej. Ponadto są umieszczone na stronie internetowej RCEE w Płocku przygotowanej specjalnie na potrzeby realizowanego projektu – www.rceeplock.pl/natura2000/.

Ponadto uczestnicy seminarium otrzymali Poradnik pn. „Obszary Natura 2000 naszą szansą” wydany w ramach projektu.

Program konferencji:

I dzień – początek godz. 10.00

1. Otwarcie konferencji

2. Prezentacja pt. „Jezioro Zdworskie - rekultywacja”. Prezentacja Poradnika pn. „Obszary Natura 2000 nasza szansą”.

3. Uroczyste otwarcie konferencji przez władze samorządowe terenów, gdzie odbywa się konferencja (obszar „Uroczyska Łąckie):

 • Dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Płocku - P. Grażynę Rutkowską,
 • Wójta Gminy Łąck – p. Zbigniewa Białeckiego,
 • Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck – p. Alfreda Mesjasza

4. Cel konferencji, przebieg projektu, osiągnięte rezultaty - Iwona Marczak – RCEE w Płocku.

5. Ochrona zieleni i krajobrazu wg. obowiązujących i procedowanych przepisów w zakresie ochrony przyrody - Marek Kajs - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Emilia Bylicka – Departament Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

6. Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 - Mieczysław Kurowski – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu - RDOŚ w Warszawie.

7. Przerwa kawowa.

8. Przykłady komunikacji ze społeczeństwem na obszarach Natura 2000 Gminy Słupno - Michał Kolasiński – Gmina Słupno.

9. Jak edukację ekologiczną na rzecz obszarów Natura 2000 prowadzą:

 • organizacje turystyczne - Iwona Krajewska – Prezes Zarządu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 • szkoły – Joanna Woźniak z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.      

10. Obiad.

11. Obszary Natura 2000 a plany zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa - dr Witold Lenart – UCBnŚP UW.

12. Ekoturystyka na obszarach Natura 2000 - Jolanta Kamieniecka - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

13. Przerwa kawowa.

14. Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 - dr Maria Palińska – WCEE we Włocławku.

16. Podsumowanie I dnia, uwagi do drugiego dnia.

17. Kolacja, spacer nad Jezioro Zdworskie.  


II dzień – początek godz. 8.00

1. Śniadanie

2. Przejazd do Płocka

3. Warsztaty terenowe:

 • Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły - rejs statkiem po Wiśle przez w/w obszary naturowe - dr Adam Dmoch – Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - RDOŚ w Warszawie
 • Uroczyska Łąckie - Alfreda Mesjasza i zespół leśników z  Nadleśnictwa Łąck.

4. Przerwa kawowa

5. Podsumowanie warsztatów terenowych

6. Przykłady działań edukacyjnych dot. obszarów Natura 2000 położonych na terenie parków krajobrazowych – przedstawiciel Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – p. Ludwik Ryncarz

7. Jak utrwalać efekty realizacji projektu – Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku - moderator oraz Waldemar Kampa - Wójt Gminy Turawa i Kamil Zieliński z PTTK Oddział Miejski w Płocku.    

8. Podsumowanie konkursów:

 • prezentacja uczestników konkursu nt. „Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy” -  uczniowie z:

- Zespołu Szkół im. H i K Gnoińskich w Siennicy

- Gimnazjum Nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku

- Gimnazjum Nr 5 im. Z. Padlewskiego w Płocku

 • wręczenie nagród i dyplomów

9. Wręczenie certyfikatów udziału w projekcie,

10. Zakończenie konferencji, podziękowania.

11. Obiad


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie