Materiały: Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000

Materiały szkoleniowe

Konferencja „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”, odbyła się w dniach 9 – 10 czerwca 2015r. w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym MAGDALENA, Koszelówka 8, 09-520 Łąck.

 Cel konferencji, przebieg projektu, osiągnięte rezultaty, prezentacja Poradnika
- Iwona Marczak – RCEE w Płocku - pobierz ...

 Ochrona zieleni i krajobrazu wg. obowiązujących
i procedowanych przepisów w zakresie ochrony przyrody

- Marek Kajs - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie - (drzewa) pobierz ...   (nowe uregulowania) pobierz ...

 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Mieczysław Kurowski - przedstawiciel RDOŚ w Warszawie - pobierz ...
 
 Przykłady komunikacji ze społeczeństwem na obszarach Natura 2000 Gminy Słupno 
- Michał Kolasiński – Gmina Słupno - pobierz ...

 Jak edukację ekologiczną na rzecz obszarów Natura 2000 prowadzą szkoły
Joanna Woźniak - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie - pobierz ...

 Jak edukację ekologiczną na rzecz obszarów Natura 2000 prowadzą organizacje turystyczne
- Iwona Krajewska – Prezes Zarządu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - pobierz ...

Obszary Natura 2000 a plany zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa 
- dr Witold Lenart – UCBnŚP UW - pobierz ...

Ekoturystyka na obszarach Natura 2000
- Jolanta Kamieniecka - pobierz ...

 Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000
- dr Maria Palińska – WCEE we Włocławku - pobierz ...

 Obszary Natura 2000 w mediach
– Emilia Winiarska – RCEE w Płocku - pobierz ...

 Jak utrwalać efekty realizacji projektu
– Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku - pobierz ...

 Jak utrwalać efekty realizacji projektu
- Kamil Zieliński - pobierz ...

Jak utrwalać efekty realizacji projektu Gminy Turawa
- Waldemar Kampa - Wójt Gminy - pobierz ...
 


Prezentacje uczestników konkursu
nt. „Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy” 

 Daria Podobas, Technikum Obsługi Turystycznej w Siennicy - pobierz ...

 Adrianna Bronicka, Gimnazjum nr 5 w Płocku - pobierz ...

 Konstanty Alabrudziński, Gimnazjum nr 6 w Płocku - pobierz ...

 

Galeria zdjęć:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie