Materiały z Seminarium III

Materiały seminaryjne


III seminarium zrealizowane w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
dla przedstawicieli przedstawicieli urzędów miast, gmin, radnych miast i gmin, sołtysów, kandydatów na radnych z gmin, na terenie których utworzono obszary Natura 2000

Seminarium zorganizowano w dniach:

I grupa: 9, 10, 11 października 2014 r.
II grupa: 15, 16, 17 października 2014 r.

Miejsce seminarium: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce k/Płocka,
09-506 Soczewka,

Trenerzy: przedstawiciele - Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie, Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

J. Kawałczewska Gospodarstwo agroturystyczne – wymogi prawne, sanitarne ekologiczne, lokalizacje, uzgodnienia  

 - pobierz prezentację...

 

J. Kamieniecka Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000. Promocja ekoturystyki, Ekoturysta.

 - pobierz prezentację...

 

J. Kamieniecka Turystyka na terenach cennych przyrodniczo w tym obszarach Natura 2000 

 - pobierz prezentację...

 

L. Urbankiewicz. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne oraz bazy turystyczne

 - pobierz prezentację...

 

M. Palińska Gospodarka agroturystyczna – szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000

 - pobierz prezentację...

 

M. Palińska Piesze, rowerowe i kajakowe szlaki turystyczne na obszarach Natura 2000 na przykładzie projektu Ekosurvival

 - pobierz prezentację...

 

J. Kawałczewska Obszary Natura 2000 w strategiach rozwoju gmin 

 - pobierz prezentację...

 

J. Kawałczewska Turystyka piesza, konna, rowerowa na obszarach NATURA 2000 

 - pobierz prezentację...

 

J. Kawałczewska Turystyka. Promocja. Ekoturysta. 

 - pobierz prezentację...

 

D. Winiarski Przystanie jachtowe, kajakowe, żeglarskie na rzekach

 - pobierz prezentację...

 

Galeria zdjęć:

 


 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie