O nas

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest organizacją działającą od 1993r. - najpierw jako porozumienie instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i edukacji ekologicznej, a od 1996r. - jako stowarzyszenie. 
Prowadzimy edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasza działalność ma zasięg krajowy i obejmuje:

- organizację i przeprowadzanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów, 
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska,
- czynną ochronę przyrody, zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie,
- działalność filantropijną we współpracy z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem",
- wydawanie materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie biblioteki.

Nasze nagrody i wyróżnienia:

- Lider Polskiej Ekologii 1997r. - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nauczającym jak chronić i pielęgnować Ziemię 2000r. - Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
- Przyjazny dla Środowiska 2007 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Promotor Ekologii w Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" 2004r., 2005r. i 2006r.
- "Zielone Jabłko" ("Green Apple") w Międzynarodowym Konkursie organizowanym przez The Organisation, Anglia - 2007r.
- Mecenas Polskiej Ekologii w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Zespół RCEE w Płocku