Konkursy

I. Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. „Natura 2000 i człowiek” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych - rozstrzygnięty

Przedmiotem konkursu były prace fotograficzne przedstawiające najbardziej reprezentatywny gatunek lub siedlisko obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości.

Celem konkursu było:

 • popularyzacja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce,
 • promocja cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 w Polsce,
 • przedstawienie sytuacji współistnienia człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z przyjaznych środowisku form turystyki na obszarach Natura 2000,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.

Uczestnicy (dwie kategorie wiekowe):

 • I grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
 • II grupa wiekowa: dorośli (amatorzy fotografii przyrodniczej) z terenu całej Polski.

Termin nadsyłania prac był do 15 października 2014 r.

W dniu 7 listopada 2014 Komisja oceniała: 

- oryginalność prac,
- technikę wykonania prac,
- zgodność z regulaminem Konkursu.

Wybrane fotografie zamieszczone są na wystawie w RCEE w Płocku. 

Nadesłanie prac na konkurs było równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją regulaminu. 

Laureaci konkursu:

Lp.

K.

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

TYTUŁ ZDJĘĆ

I Kategoria

 1.

I

Jagoda Ciskowska

Szkoła Podstawowa nr 1
w Wyszkowie

Wrzosowiska mącznikowe –
Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie

2. 

I

Tomasz Maszewski

Szkoła Podstawowa
w Słupnie 

Starorzecze Wisły

3. 

I

Jakub Obidowski

Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

Pod czujnym okiem matki. 
Nurogęś

II Kategoria

1. 

II

Krzysztof Nawrocki

09-530 Gąbin

Bocian Czarny

2. 

II

Małgorzata Kolasa

60-651 Poznań

Udane polowanie

3. 

II

Anna Grabarczyk

09-414 Brudzeń Duży

To nasz doktor dzięcioł
leczy sosnę chorą

Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody: lornetki. 

Wnioski i uwagi dotyczące konkursu fotograficznego „Natura 2000 i człowiek”

 1. Wykorzystać zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w publikacji „obszary Natura 2000 – naszą szansą”
 2. Podczas warsztatów z nauczycielami, trenerami centrów edukacji ekologicznej omówić błędy, jakie popełnili uczestnicy konkursu „Natura 2000 i człowiek”. Następnie spisać uwagi uczestników i porównać je z uwagami członków komisji konkursowej.

II. Ogólnopolski konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000 realizowanego w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”.

Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody: lornetki. 
Łącznie w konkursie wzięło udział 16 osób zgłaszając do konkursu 16 prac.
Nadesłanie prac na konkurs było równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy oraz akceptacją regulaminu.

Laureaci konkursu:

 1. Dorota Kociemska
 2. Agnieszka Urbanowicz 
 3. Elżbieta Gałązka

Wyróżnieni w konkursie:

 1. Marzena Augustyniak-Chojecka
 2. Agnieszka Pikoń
 3. Bożena Gackowska

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się podczas ogólnopolskiej konferencji pn.„Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000” w dniu 10 czerwca 2015r.


III. Ogólnopolski konkurs „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu pn. „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy” realizowanego w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”.

Łącznie w konkursie wzięło udział 12 szkół zgłaszając do konkursu 12 prac.

Nagrodami w konkursie były:

 • dla szkół: Mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET – sztuk 3
  Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego.

 • dla uczniów: Lornetki – sztuk 3
  Lornetki będą wykorzystywane do monitorowania oraz identyfikacji populacji gatunków zwierząt, ptaków w tym chronionych. Sprzęt umożliwia poznanie gatunków w naturalnym środowisku przyrodniczym, siedlisk, zrozumienie przyczyn i związków zachodzących między gatunkiem i siedliskiem oraz działalnością człowieka.

Laureaci konkursu:

 1. Daria Podobas – Technikum Obsługi Turystycznej w zespole Szkół im. U. i K. Gnoińskich w Siennicy 
 2. Adrianna Bronicka - Gimnazjum nr 5 w Płocku 
 3. Konstanty Alabrudziński – Gimnazjum nr 6 im. prof. W. Szafera w Płocku

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się podczas ogólnopolskiej konferencji pn. „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000” w dniu 10 czerwca 2015r.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie