Tablice informacyjne

Tablice informacyjne przedstawiające obszary Natura 2000 na Mazowszu Płockim

Miejsce: na terenie SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu
Na tablicach znajduje się nazwa, położenie, mapa obszaru sieci Natury 2000, informacje o projekcie, występujących na danym obszarze gatunkach lub/i siedliskach.

Opis tablic:

 • I tablica - DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY PLB 140004
   
    
   
 • II tablica - UROCZYSKA ŁĄCKIE PLH 140021
   
    
   
 • III tablica - SIKÓRZ PLH 140012
   
    
   
 • IV tablica - DOLINA SKRWY LEWEJ PLH 140051
   
    
   
 • V tablica - KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLB 140029
   
    
   
 • VI tablica – Mapa obszarów Natura 2000 regionu płockiego z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi i gospodarstwami agroturystycznymi
   
    

„SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu pełni rolę regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej dla społeczeństwa z ternu środkowej części Polski (także z innych województw niż mazowieckie).

Z racji lokalizacji w sercu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz w pobliżu obszarów Natura 2000 (Uroczyska Łąckie, Dolina Skrwy Lewej, Sikórz, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły) planujemy, aby była centrum edukacji ekologicznej dla obszarów Natura 2000.

Wokół budynku szkoły jest duży teren do prowadzenia edukacji ekologicznej, dlatego postawiliśmy 6 tablic edukacyjnych opisujących każdy z pięciu obszarów i trasy turystyczne, ścieżki edukacyjne. Każda grupa przybywająca do „SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu a także indywidualni turyści, będą musieli zetknąć  się z tymi obszarami. 

      

     

      

    

   

 


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie