Warsztaty I

Warsztaty:

I grupa: 2, 3, 4 kwietnia 2014r.

II grupa: 23, 24, 25 kwietnia 2014r.


Uczestnicy:
nauczyciele, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych.

Cel warsztatów: 
zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności dotyczących wykorzystania walorów obszarów Natura 2000 do zrównoważonego rozwoju i dobrej komunikacji ze społeczeństwem terenów obszarów Natura 2000 oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Miejsce warsztatów:
Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe („SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.


>>> Sprawozdanie z warsztatów 1 - czytaj ...


Program: 

I dzień

 1. Otwarcie warsztatów - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.
 2. Przedstawienie programu warsztatów oraz projektu „Natura 2000 – naszą szansą” – Iwona Marczak – RCEE w Płocku.
 3. Obszary Natura 2000 a zarządzanie gminą - Zbigniew Białecki – Wójt Gminy Łąck.
 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Natura 2000 – podstawowe informacje - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.

4.1. Dlaczego należy chronić różnorodność biologiczną.
4.2. Podstawy prawne i zasady tworzenia sieci Natura 2000.
4.3. Natura 2000 w polskim systemie ochrony przyrody:

  • Transpozycja dyrektyw do prawa krajowego.
  • Formy ochrony przyrody w Polsce.
  • Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce.

5. Przerwa obiadowa.
6. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu obszaru Natura 2000 - Grażyna Zielińska. 

II dzień

I. Jak prowadzić edukację społeczeństwa dla ochrony różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000 - warsztaty terenowe.

 1. Obszary Natura 2000 a lasy- przedstawiciel Nadleśnictwa Łąck.
 2. Realizacja zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, gospodarowania na obszarach Natura 2000 w programach edukacyjnych Ośrodka Edukacji Leśnej w Łącku - przedstawiciel Nadleśnictwa Łąck.
 3. Obszary Natura 2000 a Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy – Lesław Urbankiewicz - Gostynińsko -Włocławski Park Krajobrazowy.
 4. Warsztaty w bibliotece RCEE w Płocku - Janina  Kawałczewska – RCEE w Płocku.
 • Działania edukacyjne RCEE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i aktywizacji działań społeczności obszarów Natura 2000 na rzecz ich zrównoważonego rozwoju.

II. Komunikacja i informacja społeczeństwa dot. obszarów Natura 2000.

 1. Warunki i możliwości komunikacji społecznej dla obszarów Natura 2000 - Marzena Woźniak-Trojanowska – CIFAL Płock.
 2. Instrumenty komunikacji społecznej - Marzena Woźniak-Trojanowska – CIFAL Płock
 3. Realizacja zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, w tym obszarów Natura 2000 w działalności PTTK – Dariusz Winiarski.
 4. Realizacja zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, gospodarowania na obszarach Natura 2000 w programach edukacyjnych Zielonej Szkoły w Sendeniu - Olga Wilczek – Dyrektor SSM  Zielona Szkoła w Sendeniu. 
 5. Podsumowanie dnia i wnioski. 

III dzień

Komunikacja i informacja społeczeństwa dot. obszarów Natura 2000.

 1. Szkoła, organizacje turystyczne partnerem RDOŚ, gminy w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
 2. Udział szkoły, organizacji turystycznej w rozwiązywaniu konfliktów władzy ekologicznej i gminy – warsztaty - dr Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
 3. Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej w polskim systemie oświaty – dr Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Warsztaty - analiza podstawy programowej szkoły podstawowej i gimnazjum w kontekście włączenia ochrony różnorodności biologicznej do treści przedmiotowych – dr Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Ochrona różnorodności biologicznej w edukacji nieformalnej – dr Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Warsztaty - edukacja nieformalna dotycząca ochrony różnorodności  biologicznej Obszarów Natura 2000 (centra edukacji ekologicznej, organizacje turystyczne) – dr Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Prezentacja wyników warsztatów.
 8. Omówienie zadań do pracy międzywarsztatowej - Iwona Marczak – RCEE w Płocku.

- Omówienie regulaminów konkursów.
- Zadania dla uczestników.

 • Rozpropagowanie regulaminów konkursów:

* I Konkurs fotograficzny pn. „Natura 2000 i człowiek”

* II Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000.

* III konkurs pn. „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”.

 • Nabór uczestników na 7- dniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół uczestniczących w projekcie o tematyce ochrony  różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000.
 • Przeprowadzenie zajęć z uczniami (społecznością lokalną, grupami turystycznymi) nt. tworzenia, ochrony obszarów Natura 2000 w mojej gminie.
 • Sporządzenie sprawozdania z zajęć wraz z konspektem.
 • Przygotować się do przeprowadzenia z uczniami/grupami turystycznymi inwentaryzacji przyrodniczej terenu obszaru Natura 2000.

 Udział w warsztatach był bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach w/w projektu planowane są jeszcze 2 warsztaty.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie