Warsztaty II

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, inne zainteresowane osoby

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • I grupa - 6, 7, 8 września 2014r. 
  • II grupa 9, 10, 11 września 2014r. 

Miejsce seminarium: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce k/Płocka,
09-506 Soczewka, www.mazowsze.plocman.pl


>>> Sprawozdanie z warsztatów II - czytaj ... 


 Program:

I dzień – początek godz. 10.00

1. Powitanie, program.

2. Prezentacja działań z okresu między warsztatami

3. Uwagi uczestników i trenera dot. wykonanych zadań.

4. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie

5. Udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska dotyczących obszarów Natura 2000 i właściwej gospodarki odpadami

6. Udostępnienie informacji o obszarach Natura 2000, gospodarce odpadami, wykorzystanie informacji
w edukacji ekologicznej dzieci, dorosłych

7. Zielona Szkoła w Sendeniu na rzecz obszarów Natura 2000, gospodarki odpadami

8. Warsztaty terenowe

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne dot. Natury 2000 administrowane przez dyr. GWPK – wykorzystanie
w edukacji ekologicznej, wyposażenie w pojemniki na odpady, odbiór odpadów.

9. Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów.

II dzień 

I blok

Metodyka kształcenia przyrodniczego w edukacji formalnej i nieformalnej.

1. Strategia kształcenia w szkole, cele, metody i środki

2. Metody strategii

3. Cele kształcenia przyrodniczego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej

4. 3 poziomy celów nauczania;

5. Praca metodą warsztatową.

6. Prezentacja zadań.

7. Metody nauczania i uczenia się.

8. Projekt edukacyjny stosowany w edukacji formalnej i nieformalnej,

9. Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej,

II blok

1. Źródła finansowania zajęć edukacji ekologicznej na obszarach Natura 2000

2. Działania edukacyjne RCEE w Płocku na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000, działań w zakresie gospodarki odpadami.

III dzień

I blok

1. Stan wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i firmach.

2. Obszary cenne przyrodniczo a gospodarka odpadami.

3. Przygotowanie i organizacja Kampanii „Sprzątanie Świata 2014 – Turysto! Szanuj środowisko” – działania
na rzecz lokalnych społeczności

II blok

4. Metodyka zwiadu ekologicznego nt. Jak gmina wdraża nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jak gospodaruje się odpadami na obszarach cennych przyrodniczo, ciekawych turystycznie, na szlakach.

5. Przedstawienie regulaminów konkursów „Natura 2000 i człowiek”, „Strażnicy Natury” – na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Sprzątanie Świata 2014r.

6. Droga wytwarzanych przez nas odpadów – możliwość zorganizowania warsztatów terenowych
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach. 

7. Zadania dla uczestników - zaplanować organizację „Kampanii Sprzątanie Świata”.

8. Jak przygotować sprawozdanie z Kampanii Sprzątanie Świata.

9. Podsumowanie warsztatów – zadania dla uczestników warsztatów. 

10. Omówienie zadań do pracy między warsztatami

11. Zakończenie warsztatów.

Udział w warsztatach był bezpłatny. 

Zgłoszenie należało przesłać w terminie do dnia 4 września 2014 r, faxem 24 268 37 74,
e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). - karta zgłoszeniowa pobierz ...

Informacji udziela: Iwona Marczak.


Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie