Publikacje


Szanowni Państwo !
Wiemy, że polska przyroda jest piękna na Mazurach, w górach i nad morzem. Tymczasem jest ona przeurocza w każdym regionie. Nie ma w naszym kraju miejsca skąd do cennego obiektu przyrodniczego byłoby dalej niż 10 kilometrów. Można to sprawdzić na mapie obszarów NATURA 2000, można też sprawdzić autopsyjnie. Same słowa nie są jednak wystarczającym argumentem. 
Są nimi właśnie te obszary, nie zawsze znane, często pomijane „po drodze”. Obszary systemu NATURA 2000 tak licznie porozrzucane po całym kraju są bowiem nowym elementem polskiego krajobrazu wartym poznania w równym stopniu jak parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody, z którymi zresztą tworzą swoisty system obejmujący ponad 30% powierzchni kraju. Zaplanujmy ich odwiedzenie. Zaraz. Życie ucieka, a piękno kryje się tak niedaleko. Podreperujmy przy okazji naszą wiedzę o ojczystej przyrodzie i o niedocenianych korzyściach wynikających z jej ochrony.
Prosimy nie zgłaszać pretensji o to, że nie wymieniliśmy tutaj nawet dziesiątej części elementów sieci NATURA 2000 w Polsce i na pewno niesłusznie pominęliśmy Wasze ulubione miejsca. Liczymy, że teraz zaliczycie do nich wybrane poniżej, wspierając wielką sieć ochrony przyrody. Ochrony dla przyrody i dla ludzi. (...)

 "Obszary Natura 2000 naszą szansą" - pobierz ...

Bogactwo naszej przyrody w znacznym stopniu zawdzięczamy lądolodowi, który ostatecznie wycofał się stąd zaledwie przed 10 tysiącami lat. W historii Ziemi znaczy to - przed chwilą. Stąd się wzięła mozaika podłoża, skał okruchowych, gleb, różnych form rzeźby, także cała lista roślin borealnych, brak niektórych zwierząt, bogactwo ptaków, które nie miały trudności tu dolecieć. Ze zrozumieniem potęgi procesów związanych ze zlodowaceniami chronimy krajobraz pozostały po lodzie.
W północnej Polsce najczęściej wędrujemy przez krajobraz młodoglacjalny. Tylko na wschodzie obejmuje także wysoczyzny i pradoliny starsze. Sieć Natura 2000 uzupełniła wielokrotnie powtarzaną potrzebę starannego chronienia jezior pomorskich i mazurskich, a także większych (dłuższych) odcinków dolin rzecznych. Gęsto od obszarów sieci jest wzdłuż polskiego wybrzeża, zarówno otwartego na południowy Bałtyk, jak i zamkniętego w zalewach i jeziorach przybrzeżnych.
Bo brzegi te są także niezwykle zróżnicowane. W niniejszej publikacji skoncentrowaliśmy się na tej niższej, ale większej części kraju. Wynika to także z rozmieszczenia instytucji i ludzi korzystających z naszego programu edukacyjnego pt.: „Obszary Natura 2000 - naszą szansą”, realizowanego przez RCEE w Płocku, dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Nie zapominamy jednak o Polsce wyniosłej. Dopiero na samym południu wkraczamy w wyżynną i górską część kraju. Ale i tu najcenniejsze przyrodniczo pozostają doliny, kotliny, systemy wąwozów.
Szczególnie atrakcyjne są pogranicza nizin, podgórzy i pogórza. Przecież zachodnia cześć tej połowy Polski to wciąż jeszcze krajobraz młodoglacjalny. Mamy więc bardzo różne pejzaże. Wszystkie warte zobaczenia na własne oczy, przedeptania lub przejechania (raczej rowerem). I tak Sudety kryją jeszcze wiele niespodzianek dla turysty. Po zdobyciu Śnieżki i rzuceniu okiem na Śnieżne Kotły należy wybrać się pod Śnieżnik, korzystając z możliwości swobodnego przechodzenia na czeską stronę. Jeszcze mniej znane jest Pogórze i Góry Kaczawskie, a także Rudawy Janowickie z najstarszymi w Polsce skałami i śladami dawnych wulkanów. Zupełnie na „poboczu” leżą Góry Opawskie - raj dla turysty preferującego dobrze prowadzone gospodarstwa agroturystyczne. Wszystkie te tereny znajdują się na liście NATURA 2000. Oznacza to, że powinny pozostać na zawsze chronione, jako cenne przyrodniczo i jednocześnie atrakcyjne dla mieszkańców oraz gości. Nie zapominajmy o urokach południowej Wielkopolski. Tu zauważyliśmy zarówno krainy jezior jak i rozległe doliny z licznymi, dziś już praktycznie naturalnymi starymi stawami, torfowiskami, siecią znaturalizowanych kanałów melioracyjnych i rajem ptactwa wodno-błotnego. Co najmniej tydzień peregrynacji należy się Roztoczu, Pogórzu Karpackiemu, wreszcie różnorodna rzeźba Beskidów i nie do końca poznane Tatry. A teraz wracamy na polskie niziny - mozaikę pól, łąk, lasów i wód, gdzie życie uwiło sobie dosłownie i w przenośni tysiące gniazd.
Zachęcamy Państwa do lektury niniejszego Poradnika i odwiedzenia obszarów Natura 2000 w Polsce.

Zespół RCEE w Płocku

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


 

"Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki  
dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii"
- pobierz ...