Materiały edukacyjne

Wraz z nadejściem okresu jesienno - zimowowego pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza. A winą za to można obarczyć mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich – mieszkańców domków jednorodzinnych, którzy nierzadko spalają odpady w piecach.

O tym, że jest to zjawisko nagminne, świadczą ogromne chmury czarnego dymu unoszące się na terenach osiedli domków jednorodzinnych.

Spalanie odpadów jest często metodą oszczędzania węgla. Najczęściej spalaniu poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, puszki po napojach), stare meble.

PAMIĘTAJ!
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!
Czego nie wolno palić
czytaj dalej

W domowych piecach (poza opałem) można spalać tylkoczytaj dalej

Wystarczy wyjść z domu i przyjrzeć się dymiącym kominom, aby odgadnąć co jest spalaneczytaj dalej

Spalanie odpadów w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania odpadów w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życiaczytaj dalej

Spalanie odpadów w piecach domowych to tylko z pozoru oszczędność, polegająca na mniejszej ilości odpadów koniecznych do wywiezienia, czy mniejszej ilości węgla zużytego do ogrzania domu. Spalając odpady w domowych piecach przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowychczytaj dalej

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone!czytaj dalej

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami
szkodzimy przede wszystkim sobie,

najbliższej rodzinie i sąsiadom – apelujemy o rozsądekczytaj dalej


Jeżeli nie domowy piec, to co należy zrobić z odpadami?
Palenie odpadów w piecach domowych niszczy środowisko i nasze zdrowie. Przynosi także wymierne straty finansowe. Większość odpadów da się bowiem po przetworzeniu ponownie wykorzystać. Wystarczy je tylko odpowiednio posegregować. - czytaj dalej


Wypalanie traw – oznacza wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności.

W Polsce wypalanie roślinności niestety stosowane bywa jako forma (wczesnowiosenna lub późnojesienna) oczyszczania łąk, pastwisk, ogrodów, terenów nieużytkowanych, przydrożnych rowów lub sposób na letnie oczyszczanie pól po zbiorach.NIE – dla wypalanie traw!!!

Wypalanie traw jest:

 • NIEbezpieczne,
 • NIEopłacalne,
 • NIEdozwolone.

Dlaczego nie wolno wypalać traw?

Wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska, przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka, nie daje żadnych korzyści.

 • Wypalanie traw, zarośli, nieużytków ma negatywny wpływ na ludzi czytaj dalej
 • Wypalanie traw a zwierzętaczytaj dalej
 • Wypalanie traw ma negatywny wpływ na rolnictwoczytaj dalej
 • Wypalanie traw stanowi zagrożenie pożarowe lasówczytaj dalej
 • Wypalanie traw jest karalneczytaj dalej

Zanim podpalisz, zastanów się
czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

Apelujemy o rozsądek! czytaj dalej


Materiały seminaryjne

 • Zadania związane z przeciwdziałaniem spalaniu odpadów na powierzchni ziemi, w paleniskach domowych, wypalaniu traw -    pobierz...

 • Efekty wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regionu Płockiego -  pobierz...

 • Efekty relacji projektu pn. „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom” -  pobierz...

Kalendarz na rok 2017


Scenariusze do realizacji:

 • w przedszkolach i szkołach podstawowych (kl. I – III)  -    pobierz...
 • w szkołach podstawowych (kl. IV – VI)  -    pobierz...
 • w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  -    pobierz...

Treści można poszerzyć bądź też zmodyfikować w zależności od grupy odbiorców (ćwiczenia i zadania można wykorzystywać częściowo).

Załącznik

 • Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku i ludziom  -    pobierz...

Prace powstałe podczas warsztatów ekologiczno – artystycznych
          "Młodzi dla zrównoważonego rozwoju w regionie"obejrzyj inne prace

      


 Prace powstałe podczas warsztatów 
            "Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku"