Aktualności


Zobacz internetową MAPĘ kampanii „Zostań przyjacielem wody”. Na mapie zostały punktowo oznaczone miejsca, w których zostały zorganizowane i przeprowadzone kampanie oraz informacje o realizatorze  ->  Kampania pn. „Zostań przyjacielem wody”


26.11.2013r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku wraz ze Starostą Płockim oraz Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało bezpłatną konferencję sumującą projekt pn. „Zostań przyjacielem wody” dofinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konferencja pt. „Co dalej ze mną – pyta woda?” odbyła się w dniu 13 grudnia 2013r. (piątek) w sali obrad Rady Powiatu w Płocku, ul. Bielska 59.

Więcej o konferencji: Konferencja - Co dalej ze mną - pyta woda?