Warsztaty pn. „Zostań przyjacielem wody”

 

Termin: wrzesień – listopad 2013 r. 
Uczestnicy: uczniowie szkół uczestniczący w projekcie - (około 630 uczniów).
42 szkoły biorące udział w prowadzeniu monitoringu wód w swoich środowiskach x 15 uczniów = około 630 uczniów.

Cel: 

 • zdobycie podstawowych pojęć z zakresu ochrony wód, ich jakości, zasobów, przyczyn zanieczyszczenia wód i metod ich ochrony,
 • opanowanie umiejętności identyfikacji problemów ekologicznych własnych terenów, posługiwanie się przyrządami pomiarowymi jakości wód, wykonywanie oznaczeń jakości wód, identyfikacja zagrożeń wód,
 • kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu degradacji wód,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa powodziowego.

Tematyka warsztatów:

- dla szkół podstawowych – klasy V-VI

 1. Rodzaje wód.
 2. Znaczenie wody, obieg wody w przyrodzie,
 3. Zagrożenia dla wód, ochrona wód.
 4. Znaczenie Wisły i jej dopływów.
 5. Dekalog „bądźmy przyjaźni rzekom”.
 6. Jak prowadzić badania jakości wody, ćwiczenia w oznaczeniu wody z pobliskiego stawu, rzeki, jeziora (pomiar kwasowości, mętności, temperatury).
 7. Identyfikacja źródeł zagrożeń wód naszego terenu (sporządzenie mapy i przekazanie do urzędu gminy).
 8. Pomiar zużycia wody w moim domu, szkole (prowadzenie pomiarów przez miesiąc, przekazanie danych, ich analiza do szkoły, koszty zużycia wody).
 9. Wycieczka do stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
 10. Przygotowanie do konkursu artystycznego „Z czym kojarzy mi się woda”.
 11. Bezpieczeństwo powodziowe a zmiany klimatu

- dla uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych

 1. Podział wód, ich znaczenie, zasoby wodne Polski,
 2. Źródła zagrożeń wód w woj. mazowieckim i w naszej gminie. 
 3. Ochrona wód przed szczerpywaniem i zanieczyszczeniami – wycieczka do ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, 
 4. Wpływ jakości wód na zdrowie ludzi.
 5. Zużycie wody do celów gospodarczych i bytowych, ujęcie wody, monitoring zużycia wody, opłata za pobór wód. Badanie zużycia wody w szkole, domu. Jak oszczędzać wody.
 6. Ścieki, sposoby oczyszczania ścieków, wycieczka do oczyszczalni ścieków.
 7. Monitoring wód, ćwiczenia w oznaczaniu wody wodociągowej, ze stawu, z cieku, rowu. Pomiar pH, temperatury, fosforanów, azotanów, tlenu rozpuszczonego w wodzie, BZT5, twardość wody. Obserwacja jakości wody w ciągu miesiąca.
 8. Problemy gospodarki wodno-ściekowej w naszej miejscowości, gminie.
 9. Działalność gospodarcza a jakość wód.
 10. Bezpieczeństwo powodziowe a zagospodarowanie terenu
 11. Przygotowanie do konkursu artystycznego „Z czym kojarzy mi się woda”.
 12. Opracowanie lokalnego programu działań na rzecz ochrony wód – przeprowadzenie kampanii pn. „Dni przyjaciół wody”.

42 szkoły zgłoszone do projektu oraz biorące udział w warsztatach pn. „Zostań przyjacielem wody”

 1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 4 w Zągotach
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
 3. Szkoła Podstawowa  im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Słubicach
 4. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim
 5. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
 6. Szkoła Podstawowa w Ostrowach
 7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie
 8. Szkoła Podstawowa Nr 21 Zespół Szkół Nr 2 w Płocku
 9. Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 10. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku
 11. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
 12. Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 13. Szkoła Podstawowa nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku
 14. Szkoła Podstawowa w Śmiłowie
 15. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie
 16. Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
 17. Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
 18. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
 20. Szkoła Podstawowa w Świniarach
 21. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lucieniu
 22. Gimnazjum w Zespole Szkół w Lucieniu
 23. Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
 24. Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
 25. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
 26. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
 27. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie
 28. Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
 29. Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
 30. Publiczne Gimnazjum w Słubicach
 31. Gimnazjum w Zespół Szkół w Radzanowie 
 32. Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku
 33. IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Płocku
 34. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
 35. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
 36. Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jose' de San Martin w Sierpcu
 37. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
 38. Gostynińskie Centrum Edukacyjne
 39. Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku
 40. Szkoła Podstawowa w Czermie
 41. Szkoła Podstawowa w Pacynie
 42. Liceum Ogólnokształcące SOP w Płocku

Galeria zdjęć: