Warsztaty terenowe pn. „Dla Wisły”

Termin: październik 2013 roku.
Liczba uczestników: 300 osób (młodzież szkolna, nauczyciele, społeczność lokalna, przedstawiciele policji, straży miejskiej).
Miejsce: Gimnazjum Nr 6 w Płocku

Tematem przewodnim warsztatów pn. "Dla Wisły" było:

  • promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wisły, jej doliny, 
  • zwrócenie uwagi na problemy związane z ochroną wód, bezpieczeństwem powodziowym mieszkańców terenów nadwiślańskich,
  • prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program: 

1. Prezentacje grup dzieci i młodzieży szkolnej dot. walorów przyrodniczych wód Ziemi Płockiej i ich jakości.
2. Konkursy plastyczne i wiedzy dla dzieci i młodzieży nt. roli Wisły w życiu człowieka, w rozwoju społeczno-gospodarczym Ziemi Płockiej.

  • „Wisła rzeka naszych marzeń” – konkurs plastyczny.
  • „Wisła – piękno, które trzeba chronić” - konkurs wiedzy.
  • „Wisła – bogactwo przyrody” – konkurs plastyczny.
  • Dlaczego należy chronić dopływy Wisły? – konkurs wiedzy.

3. Pokaz profesjonalnego badania jakości wody do picia i wód wiślanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Del. w Płocku, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku.
4. Pokaz urządzeń do oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Warsztaty były prowadzone przez 4 trenerów przy wsparciu nauczycieli, opiekunów uczestników oraz wolontariuszy RCEE.
Na scenie prezentowały się szkoły uczestniczące w warsztatach. 
Forma prezentacji to: inscenizacje, piosenki ekologiczne, konkursy wiedzy itp. 
Każda ze szkół miała możliwość zaprezentowania na stoiskach swoich działań ekologicznych (występy, wystawy, postery). 
Warsztatom towarzyszyła: wystawa wydawnictw o Wiśle oraz zdjęć prezentujących walory przyrodniczo-krajobrazowe Wisły Płockiej. 
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali:
•Straż Miejska w Płocku
•Policja Miejska w Płocku 

 Galeria zdjęć: